Nyheter

1 500 kristna på Gazaremsan – ”De är alltid i kläm”

Det finns drygt 1 500 kristna på Gazaremsan. Ett fåtal av dessa tillhör en liten baptistförsamling. – Trots svåra omständigheter gör de uppskattade insatser och är väldigt respekterade, säger Joakim Wohlfeil som nyligen besökte församlingen.

Biståndsorganisationen Diakonia jobbar sedan länge med olika projekt på Gazaremsan. Och när Joakim Wohlfeil, policyrådgivare i konfliktfrågor på Diakonia, reste till området för att titta till verksamheten passade han även på att besöka Gazaremsans enda evan­gelikala kyrka.

– Jag brukar hälsa på de ortodoxa och katolska kyrkorna som är lite större. Den lilla baptist­församlingen består bara av ett 25-tal familjer som kämpar på, säger han till Dagen.

Församlingen håller till i ett hus med stora utrymmen för social verksamhet. Där finns bibliotek, bostäder, barnlokaler, en läkarmottagning och högst upp ligger kyrkolokalen.

– Baptistkyrkan är väldigt lik en svensk frikyrka, förklarar Joakim Wohlfeil.

– Det som framför allt skiljer är att det luktar arabiskt kaffe i stället för vanligt bryggkaffe.

Muslimska patienter

Enligt Joakim Wohlfeil lever församlingsmedlemmarna under svåra omständigheter. Han säger att de alltid hamnar i kläm, men att de – trots att traditionellt missions­arbete inte är tillåtet – möter människor på ett frimodigt sätt.

– De är väldigt modiga och tydliga med att ”Gud har kallat oss att finnas här”. Församlingen bedriver ett stort socialt arbete för de allra fattigaste som oftast är muslimer, exempelvis via den egna läkar­mottagningen.

Joakim Wohlfeil ger flera exempel på utsattheten för evangelikala kristna i Gaza. Ett sådant var mordet på en kristen bokhandlare för tolv år sedan.

– I samband med en av de interna striderna i Gaza blev kyrkan intagen av en milistrupp som ville ha en postering på kyrkans tak. Församlingsmedlemmarna försökte hindra dem och sa att det var ett Guds hus, men fick ge vika för de beväpnade soldaterna som dock lämnade kyrkan frivilligt efter ett tag.

– De är också väldigt kritiska till att Israel vägrar ge dem tillstånd att besöka släkt, vänner och fira jul och påsk på Västbanken, speciellt Betlehem och Jerusalem. Så de ser både det lokala förtrycket och Israels politik som bidragande för den svåra situationen för kristna i Gaza.

Har församlingen kontakter med kyrkor utanför Gazaremsan?

– Ja, med kyrkor i Storbritannien och Mellan­östern. Församlingens nuvarande pastor är från Egypten. Jag har fått en inbjudan att berätta för Equmenia­kyrkan i Sverige om besöket, kanske kan det leda till nya kontakter.

”Jättestark” bönestund

Besöket i kyrkan avslutades med en gemensam bön, något som Joakim Wohlfeil beskriver som ”jättestarkt”.

– Senare träffade jag en muslimsk man som kände till församlingen och ville beskriva sina intryck. Han pratade om öppenheten han mött i barn- och ungdomsarbetet. Han kände till församlingens läkarmottagning och sociala arbete och betonade att de var respekterade för att inte bara hjälpa sina egna utan att, oavsett religion, de fattigaste och de mest behövande alltid var välkomna.

---

Diakonias arbete på Gazaremsan

  • Diakonia stöder arbete för att stärka respekten för mänskliga rättigheter och folkrätten. Diakonia arbetar också med verksamhet och rättigheter för funktionshindrade. Ett stort arbete rör litteratur och kulturarbete bland barn och unga, exempelvis översättning av svenska barnböcker, men också stöttning av musik-, konst-, teater-, poesi- och litteraturgrupper bland unga.

---

Fler artiklar för dig