15 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Biskopar vill gå emot katolska kyrkans doktrin

Två italienska biskopar välkomnar frånskilda och omgifta katoliker tillbaka till kyrkan och öppnar för att ge dem tillgång till nattvarden. Därmed sällar de sig till den lilla, men växande skara biskopar i Katolska kyrkan, som vill mjuka upp kyrkans inställning till frånskilda katoliker som lever i nya parförhållanden.

1 av 3

Det är två biskopar i norra Italien som, var och en för sig, gått ut offentligt och bett de frånskilda och omgifta katolikerna om förlåtelse för att kyrkan fått dem att känna sig dömda, sedda ner på och ibland till och med utstötta från sina församlingar.

Biskopen i Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, meddelar i stiftets tidning att han vill ge vissa katolska par "som inte lever i ett kristet äktenskap" möjlighet att delta i det sakramentala livet.

Herdabrev

Biskopen i Belluno-Feltre, Renato Marangoni, skriver i ett herdabrev riktat till de frånskilda och omgifta stiftsmedlemmarna att det varit fel av kyrkan att inte ta hänsyn till varje enskild människas situation. Han menar att kyrkan på så sätt har försvårat lidandet för många, när den i stället borde ha visat barmhärtighet och hjälpt till.

"Under lång tid har vi sagt att ni inte får ta del av botens och eukaristins sakrament fullt ut", skriver biskopen. "Detta medan många av er haft ett stort behov att bli stärkta genom sakramentens gåva och genom gemenskapens värme och tillgivenhet", skriver biskop Marangoni.

Läs mer Joel Halldorf: Skilsmässofrågan är påvens Obamacare

Bjuder till möte

Marangoni har bjudit in berörda stiftsmedlemmar till ett möte "där man tillsammans och på ett vänskapligt och familjärt sätt kan reflektera" över frågan, med vägledning i påve Franciskus skrift Amoris Laetitia, Kärlekens glädje. Även biskop Pizziolo hänvisar till påven Franciskus reflektioner kring troende skilda katoliker som lever i nya parförhållanden och vill fortsätta vara en del av kyrkans gemenskap.

Amoris Laetitia är ett omstritt dokument där den nuvarande påven lyft den svåra frågan om kyrkans syn på frånskilda katoliker som ingått nya relationer. Franciskus resonerar bland annat kring en eventuell möjlighet för kyrkan att visa större barmhärtighet och se individuellt på de människor som av olika skäl inte kunnat stå fast vid sina äktenskapliga löften, men som ändå vill leva i ett nytt, troget och överlåtet, äktenskap.

Kritik

Resonemangen i Amoris Laetitia har välkomnats av de mer liberalt sinnade katolikerna. Men det har också fått en närmast skoningslös kritik från den stora konservativa falangen i kyrkan, som inte vill se några avsteg från den gällande läran och traditionen.

Hur det än är, är de norditalienska biskoparnas uttalanden ett tecken på att förändringens vindar har börjat blåsa genom den oföränderliga Katolska kyrkan. 2017 beslutade de tyska katolska biskoparna att öppna för att ge skilda och omgifta katoliker vissa möjligheter att få tillgång till eukaristins sakrament (nattvarden).

Vatikankännaren Francesco Grana kallar de italienska biskoparnas utspel för "viktiga initiativ som visar på en förändring av mentaliteten, i synnerhet inom den italienska kyrkan". Men biskoparna lär, i likhet med sina tyska kolleger, få möta både kritik och motstånd från stora delar av sin kyrka.

Läs också Få tror att Katolska kyrkan ändrar sin lära

---

Varför får omgifta katoliker inte delta i nattvarden?

  • Enligt katolsk uppfattning är äktenskapet ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Det baseras på Jesu undervisning, så som den återges i Nya testamentet.

    De katoliker som skilt sig och ingått nya parförhållanden anses därför leva i en pågående synd (äktenskapsbrott). Då de inte visar ånger och vilja till att sluta synda kan de inte få syndernas förlåtelse vid bikten. Därmed blir de avskurna från Guds nåd, som är en nödvändig förutsättning för att få ta del av eukaristins sakrament (nattvarden/kommunionen). Eukaristins sakrament är den mest centrala beståndsdelen i den katolska tron. Katolska kyrkan lär ut att man i nattvarden förenas med Kristus, och genom Kristus förenas alla i kyrkan med varandra.

---

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter