15 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Politikerna: Därför får vi inte bestämma om konvertitärenden

Politiker är helt överens om att konvertiter som söker asyl för religiös förföljelse ska få en rättssäker behandling. Men deras manöverutrymme är begränsat.

Varför gör inte politikerna mer för de asylsökande konvertiternas situation? På seminariet i Uppsala som berörde fråga fick tre politiker komma till tals. Miljöpartisten Annika Falk Hirvonen redogjorde tidigt vilken roll politiker spelar i asylprocessen i Sverige, att sedan 2006 är ansvaret för asylärenden överfört till Migrationsverket och domstolsväsendet. Politiker får inte lägga sig i enstaka asylfall utan beslutar bara om själva ramverket.

När det kommer till konvertiternas situation har regeringen lyft frågan via ett regleringsbrev till Migrationsverket med krav på att se över rättsäkerheten i de fall religion åberopas som asylskäl.

– Det är vårt försök att sätta press, sa Annika Falk Hirvonen.

Översyn av politiken

Men någon snabb lagändring till förmån för konvertiters ärenden finns inte på bordet. Just nu pågår en stor översyn av svensk migrationspolitik via en parlamentarisk kommitté som fått ett år på sig i sitt arbete. All form av lagstiftning hanteras där.

Religiös expertis

Ett förslag som lyftes fram om vad som går att göra i dag var att Migrationsverket borde anlita någon form av religiös expertis på samma sätt som finns inom hbtq-frågor.

Det var något som KD-politikern Mikael Oscarsson propagerade starkt för.

– Det kan inte vara så att bara man säger sig vara kristen så får man asyl, men det måste vara rättssäkert, menade han.

Annika Falk Hirvonen föreslog också att präster och pastorer i större utsträckning skulle kunna följa med som expertvittnen.

Nöjd med systemet

Den som var minst kritisk till dagens situation var Arin Karapet från Moderaterna.

– Vi är ett pragmatiskt parti, finns det systemfel är vi beredda att ändra på det, menade han.

Något systemfel kunde han dock själv inte se. Och när det gällde asyl och religion ville han också påpeka att allt inte handlar om konvertiter, många kristna från Mellanöstern får också avslag.

– Det pratas inte så mycket om deras asylprocesser, konstaterade Arin Karapet.

Representanter från V och SD skulle närvara men fick ställa in i sista sekund. Men båda företrädarna hälsade att deras partier tar frågan på stort allvar.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar