08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Marianne Sandqvist blev utsedd till årets Jönköpingsbo

Marianne Sandqvist på hjälporganisationen Sam-hjälp har utsetts till årets Jönköpingsbo. När juryn skulle rösta på någon av de elva kandidaterna, föll samtligas val på Marianne Sandqvist.

Mitt under Sam-hjälps julfest dök Jönköpings-Posten upp för att meddela utnämningen. Tidningen uppmärksammar varje år någon som bidragit positivt till staden och dess utveckling. En uppenbart överraskad Marianne hade svårt att finna ord.

– Jag kan inte tacka någon annan än Gud. Jag har ingenting i mig själv att berömma mig av. Sedan har jag jättemånga vänner och tillsammans har vi gjort ett jättebra jobb genom årens lopp, sa hon i tv-sändningen på tidningens webbplats.

Lyfte fram volontärer

I sitt spontana tacktal fortsatte Marianne Sandqvist att lyfta fram alla volontärinsatser.

– Jag vill gömma mig någonstans och så vill jag att alla foton tas på er som har varit med och gjort det här möjligt.

Jönköpingsbaserade Sam-hjälp startades på uppdrag av Svenska alliansmissionen men är numera en fristående förening. Marianne Sandqvists långvariga engagemang var en av huvudorsakerna till att valet föll på just henne. I sin motivering skriver Jönköpings-Posten att hon utan tanke på egen vinning i snart 30 år har hjälpt utsatta människor.

– En av jurymedlemmarna sa att de som jobbar ideellt och är idealister, de brukar hoppa av efter några år och tröttna. Men att någon fortsätter att jobba för andra människor utan egen vinnings skull i 30 år, det om något är värt en utmärkelse, sa reportern Carolina Carpvik.

Volontärerna är nyckeln

Under samtalet ställdes också frågan hur organisationen kan ha så låga administrationskostnader, något som Dagen tidigare skrivit om. Marianne Sandqvist lyfte då återigen fram volontärinsatserna som en nyckel till att hålla nere kostnaderna.

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter