09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Svenska kyrkan ska bli klimatneutral

Kyrkostyrelsen har antagit en "Färdplan för klimatet" som ska göra Svenska kyrkan klimatneutral år 2030.

Svenska kyrkan vill gå i bräschen när det gäller klimatfrågan. Nu har kyrkostyrelsen tagit beslutet att om tio år ska kyrkan ska vara klimatneutral, det vill säga att inte lämna några nettoutsläpp.

Det ska ske genom att minska utsläppen i den egna verksamheten, samt göra vissa insatser nationellt och globalt. Klimatmålet ska genomsyra kyrkan från den lokala församlingen till den nationella nivån.

Andlig hållbarhet

– Svenska kyrkan har sedan länge varit engagerad i klimatarbetet. Det är en självklar konsekvens av vår tro och teologi. Med denna färdplan blir arbetet ännu mer konkret och kraftfullt. Vi tar ett gemensamt ansvar i arbetet för ekologisk, ekonomisk, social och andlig hållbarhet, säger ärkebiskop Antje Jackelén via ett pressmeddelande.

Biskopsbrev om klimatet

Beslutet om en klimatneutral kyrka kommer inte som en blixt från en klar himmel, utan bygger vidare på tidigare beslut. Exempelvis fick kyrkostyrelsen förra året i uppdrag av kyrkomötet att hitta en nationell klimatstrategi för Svenska kyrkan. Kyrkans biskopar, med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, har också profilerat sig i klimatfrågan. 2014 kom "Ett biskopsbrev för klimatet" där de bland annat redogjorde för hur teologi och klimatengagemang hänger ihop. Biskopsbrevet kom i en reviderad upplaga tidigare i år.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter