Nyheter

Djävulsnamn gick inte hem hos Skatteverket

Ett föräldrapar i Uppsala som ville ge sin ettårige son namnet Lucifer fick tänka om. Varken Skatteverket eller förvaltningsrätten i Uppsala godtog namnet.

Förvaltningsrätten anser att namnet förknippas med satan och att den som får namnet Lucifer kan drabbas av obehag, skriver Upsala Nya Tidning. Föräldrarna menar i sin tur att namnet har en helt annan betydelse.

Flera personer i Sverige heter redan Lucifer, men namnlagen ändrades 2017 och är numera mer restriktiv, skriver tidningen.

Nej till Beelsebul och Kaos

Även en man i 40-årsåldern som ville byta namn till Beelsebul fick nobben. Skatteverket avslog även där bytet med motiveringen att namnet betyder satan. I en överklagan skriver mannen att namnet betyder herren över templet, men förvaltningsrätten valde att gå på samma linje som Skatteverket.

Nej blev det även för en Uppsalabo som ville byta namn till Kaos. Det är inte förenligt med svenskt namnskick, menar förvaltningsrätten.

Fler artiklar för dig