11 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kina begränsar religionsfriheten

Från 1 februari gäller striktare regler för kristna församlingar i Kina. "Utrymmet för religiösa grupper att verka stryps ytterligare" kommenterar den kristna människorättsorganisationen International Christians Concern.

För två år sedan skärptes reglerna för vad religiösa församlingar får göra i Kina. Nu meddelas att det blir en ytterligare skärpning.

Det handlar om att församlingar måste rapportera in hur de organiserar sin verksamhet, vad de gör på sina samlingar, hur ekonomin ser ut, vilka projekt de arbetar med, och liknande.

Underkasta sig kommunistpartiet

Bland annat förväntas all personal och medlemmar i religiösa församlingar "totalt underkasta sig kommunistpartiet" och "implementera socialistiska värderingar" i sitt dagliga arbete.

Allt detta ska godkännas av myndigheterna och kravet gäller alla religiösa grupper som verkar i Kina, både de som verkar nationellt och på lokal nivå, rapporterar Christian Post.

Utan ett sådant godkännande får de inte bedriva någon verksamhet alls, heter det vidare i de nya riktlinjerna som ska träda i kraft den 1 februari.

Kritik mot hårda tag

Kritiken växer nu mot de kinesiska myndigheternas hårda tag mot allt vad kristen tro och religion heter.

Kristna människorättsorganisationen International Christians Concern varnar för att religionsfriheten stryps allt mer i landet.

En katolsk präst som verkar i Kina säger i en kommentar att den enda tro som i fortsättningen kommer att vara tillåten är tron på det kinesiska kommunistpartiet.

Läs mer:

Sedan reglerna skärptes för två år sedan har upprepade brott mot religionsfriheten begåtts.

Några exempel är att nätförsäljningen av biblar har stoppats, kyrkor har stängts och hundratals kristna har arresterats anklagade för omstörtande verksamhet.

Ideologiska samtal stoppas

I ett brev på nyårsafton beskriver Human Rights Lawyers Group i Kina det som nu sker som "en ny kulturrevolution i förtäckt skepnad". Organisationen skriver:

"Grundläggande friheter som yttrandefrihet kvävs, känsliga nyheter förbjuds, ideologiska diskussioner vid universiteten stoppas. Tillståndet för mänskliga rättigheter är i fritt fall".

Kina rankas på 27:e plats på Open Doors lista bland de 50 länder i världen där det är som svårast att leva som kristen.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter