Nyheter

Göteborgskyrkor laddar för 400-årsjubileum

Nästa år fyller Göteborg 400 år. Stadens kyrkor vill vara en del av kalaset och planeringen pågår för fullt. – Det finns en otrolig potential för oss att göra avtryck i staden, säger projektledaren Eva Staxäng till Dagen.

1 av 3

I november hölls ett kick off-möte i Smyrnakyrkan i Göteborg. Syftet var att undersöka hur stort intresset var bland de kristna kyrkorna i Göteborg med omnejd för att engagera sig i projektet, men också för att inspirera till engagemang – och responsen var mycket positiv.

– Det var många som kom, säger Eva Staxäng, som berättar att det finns en längtan att verka tillsammans över samfundsgränserna.

Ledordet är samverkan

Nästa steg i förberedelserna handlar om att skapa arbetsgrupper. Detta kommer att ske senare i januari – och i likhet med projektet i övrigt är ambitionen att det ska vara en stor ekumenisk bredd i grupperna.

– Ledordet för oss är samverkan, både på kort och lång sikt, säger hon.

Eva Staxäng har för närvarande en halvtidstjänst som projektledare för ”Hjärta Göteborg”, den ideella förening som Göteborgs kristna råd är huvudman för och som är kyrkornas gemensamma satsning inför stadens 400-årsjubileum.

Dessutom arbetar Urban Ringbäck från Smyrnakyrkan och Carl-Johan Holmberg från Saronkyrkan vardera 20 procent i projektet.

På webbplatsen som har skapats beskrivs satsningen som ”ett unikt samarbetsprojekt ... med sikte på pingsten 2021 då kulmen på firandet är festen ’Grattis Göteborg’”.

Utöver festen i pingst består ”Hjärta Göteborg” av två andra delar – dels ska en trycksak delas ut till stadens invånare, dels ska en insamlingsfond för ett mera jämlikt Göteborg startas.

– Vi får se vad trycksaken blir. Kanske en bibel eller en del av Bibeln eller något liknande. När det gäller insamlingsfonden är det viktigt att poängtera att inte enskilda samfund ska kunna söka pengar därifrån. Den är i stället tänkt att användas för projekt där flera samfund, eller ett samfund och exempelvis en idrottsförening, samarbetar, säger Eva Staxäng.

Behöver vara mer samlade

Hon konstaterar att Göteborg, i likhet med många andra städer, har stora sociala utmaningar. Och hon menar att ojämlikheten hade varit ännu större utan kyrkornas insatser.

– Men för att vi ska få maximal effekt behöver vi samla oss ännu mer.

Eva Staxäng beskriver det ekumeniska projektet som ett sätt att visa kyrkornas tacksamhet och glädje över Göteborg.

– Allt startade med planeringen av födelsedagsfesten. Men festen tar slut och sedan fyller Göteborg 401 år och då vill vi fortsätta att lyfta Göteborg. Vi vill att det här ska bli en långsiktig gåva till staden.

---

Göteborg och Göteborgs kristna råd

  • Göteborg grundades år 1621 av Gustaf II Adolf. Därmed fyller staden 400 år 2021.

    Enligt en förteckning har Göteborgs kristna råd 57 medlemskyrkor. Dessa representerar Svenska kyrkan och en rad andra protestantiska samfund, Katolska kyrkan samt Ortodoxa kyrkan.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig