03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Mobilen avslöjar kyrkbesökare i USA

Det kallas "geofencing". Med hjälp av din mobil går det att se var och hur ofta du går i kyrkan – och till och med hur länge du har stannat. Nu har metoden börjat användas för att nå kyrkbesökarna i USA.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar