Nyheter

Tre läkare inför rätta i Belgien efter dödshjälp

För första gången har ett fall av dödshjälp hamnat i brottsdomstol i Belgien. En 38-årig kvinna fick hjälp av läkare att dö år 2010 och hennes anhöriga menar att kriterierna för att genomföra dödshjälp inte var uppfyllda.

Dödshjälp är sedan 2002 tillåtet i Belgien, men en rad villkor måste vara uppfyllda. Ett av kraven handlar om att patienten i fråga måste lida av en "allvarlig och obotlig sjukdom", och att lidandet ska vara av sådan art att det inte går att lindra. Tine Nys hade blivit diagnosticerad med en sjukdom i autism-spektrat två månader innan hon själv begärde dödshjälp. Men hon hade inte blivit erbjuden någon behandling, betonar hennes anhöriga, som menar att kriterierna för dödshjälp därmed inte borde ansetts uppfyllda.

De anhöriga, Tine Nys systrar och föräldrar, var närvarande när dödshjälpen utfördes med hjälp av en dödlig injektion. Systrarna säger i sin inlaga till rätten att även själva sättet som dödshjälpen utfördes på var ovärdigt, skriver BBC.

Glömde plåster

"Han (läkaren, red:s anm) bad vår far att hålla kvar nålen i hennes arm därför att han hade glömt ta med plåster. När hon hade dött bad han våra föräldrar att lyssna i stetoskopet för att höra att hon inte andades längre", berättade systrarna i belgisk tv.

De tre läkarna - vars namn inte har publicerats - står nu anklagade för mord. En av dem utförde dödshjälpen, de andra två är Tine Nys husläkare och en psykiater. Det är första gången som ett dödshjälpsfall hamnar i brottsdomstol i Belgien. Läkarna - som riskerar långa fängelsestraff om de fälls - hävdar att de är oskyldiga. Advokaten till den läkare som utförde dödshjälpen, Walter Van Steenbrugge, säger enligt tidningen Christian Today att det är skamliga anklagelser som riktas mot läkaren. "Vår klient framställs som en mördare i åklagarens framställan", säger advokaten.

Tine Nys led sedan tonåren av psykisk ohälsa, och hon hade försökt ta sitt liv som ung. Men hennes systrar betonar att hon inte var obotligt sjuk, utan att hon främst led av depression efter att en relation tagit slut. Tine Nys anhöriga är inte, säger de, emot all dödshjälp - men de menar att kriterierna måste tydliggöras.

Läs också 20 kristna ledare: Livet är okränkbart ända från befruktningen

"Borde erbjudits hjälp"

Fallet har väckt mycket uppmärksamhet både i Belgien och internationellt. I ett liknande fall i Nederländerna förra året frikändes en läkare som gett dödshjälp åt en 74-årig kvinna. Lobbygrupper i Belgien som arbetar för att värna livet hoppas att det nu aktuella fallet ska få landet att ompröva sina lagar, i stället för att utöka möjligheterna att få hjälp att dö. Under de senaste åren har allt fler grupper kunnat komma i fråga för dödshjälp: år 2014 blev dödshjälp tillåtet för barn under förutsättning att lidandet de utstod var omöjligt att lindra och en död nära förestående.

Brittiska Right to Life UK hör till de organisationer som har uttalat sig om fallet. "Även om det inte har funnits fall liknande det som nu är aktuellt, så belyses nu bristen på medkänsla i de länder som tillåter dödshjälp och assisterat självmord, och vi blir också varse de risker och faror som ligger i att tillåta assisterat självmord och dödshjälp", säger organisationens företrädare Catherine Robinson.

Right to Life betonar att Tine Nys var en fysiskt frisk kvinna. "Hon borde ha haft en framtid. Hon borde ha erbjudits hjälp och stöd för att lindra sitt kortvariga lidande", säger Catherine Robinson.

Läs också Joakim Hagerius: Varför är vår tid besatt av dödshjälp?

---

Sex fall per dag

  • Under 2018 utfördes 2.357 fall av dödshjälp i Belgien, vilket innebär ungefär sex fall per dag. De flesta av dessa fall handlar om människor över 60 år, och de flesta fallen av dödshjälp utförs i de flamländska delarna i norr, skriver BBC.

    I Sverige är varken dödshjälp eller assisterat självmord tillåtet. Förra året dömdes en 63-årig man i Sverige för att ha gett sin svårt sjuka hustru en dödlig dos morfin till fängelse på ett år och sex månader.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig