Nyheter

Aborterade sitt foster efter läkarens råd - men diagnosen var fel

En läkare på Irland gav en kvinna rådet att göra abort, eftersom hennes foster bar på en allvarlig sjukdom. Men testsvar som kom senare visade att diagnosen var fel. Nu vill föräldrarna att fallet utreds, men får kalla handen av sjukvården.

###

Abort legaliserades i Irland i början av förra året. Några månader efter att abort blev lagligt inträffade ett fall som beskrivs av den katolska nyhetssajten Respekt. En kvinna fick rådet att inte behålla sitt barn, eftersom det bar på en mycket allvarligt genetiskt fel, Trisomi 18. Trisomi 18-syndromet är en medfödd kromosomavvikelse som medför missbildningar och utvecklingsstörning. Aborten genomfördes vid National Maternity Hospital i Dublin i mars.

Tre tester

Före aborten gjordes tre genetiska tester, och ett av testen sändes utomlands. Svar på detta test, en cellkultur på hög nivå, kom först efter att aborten genomförts. Då visade det sig att barnet inte hade Trisomi 18.

Föräldrarna vill nu ha en utredning, men någon sådan har ännu inte kommit till stånd. Läkaren säger å sin sida att testerna, även om de inte visar på Trisomi 18, ändå tyder på en avvikelse. Samtidigt har en annan genetisk expert sagt till föräldrarna att det inte framkommit någon avvikelse.

Enligt föräldraparets advokat är paret "fullständigt, mentalt och fysiskt förstörda" av händelsen.

Ny lag 2019

De vill ha en utredning för att säkerställa att det inträffade inte ska hända någon annan familj.

Irland har tidigare haft en av världens strängaste abortlagar. Det rådde ett totalt förbud mot aborter fram till 2013. Den nya lagen som antogs i januari 2019, ger kvinnan rätt till abort fram till och med vecka 12. Efter vecka 12 är abort tillåtet om kvinnans liv eller hälsa är i fara eller om fostret är svårt missbildat. Även i Nordirland har en lag klubbats igenom om fri abort. Lagen godkändes i juli 2019 och började gälla i oktober samma år.

Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig