Nyheter

SD i Malmö kräver besked om hbtq-tavlan i S:t Pauli kyrka

Elisabeth Ohlsons tavla Paradiset fick bara hänga i S:t Pauli kyrka i två veckor. Men nu vill Sverigedemokraterna i Malmö pastorat få svar på hur det gick till när tavlan hängdes upp.

"Parter, både inom och utanför kyrkan, har upplevt att många regler har brutits i det här fallet. Det framgår inte heller om kyrkoherden har någon kontroll över vad som försiggår vid S:t Pauli kyrka. Vi har ställt frågor och vi har inte fått några riktiga svar. Vi har fått besked och så har någonting helt annat ägt rum. Nu kräver vi en utredning och vi vill att den utredningen ska lämnas till kyrkofullmäktige", säger Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, i ett pressmeddelande.

Det är Nima Gholam Ali Pour och hans partikamrat Lisbeth Persson-Ekström som har lämnat in motionen till Malmö pastorats kyrkofullmäktige, där de kräver en utredning.

Och det är inte bara bakgrunden till att Paradiset hamnade i S:t Pauli kyrka som de vill veta mer om. Av pressmeddelandet framgår även att de vill ha svar på hur det gick till när Paradiset togs ned och ersattes av Elisabeth Ohlsons andra tavla Nattvarden.

Läs mer Kyrka tog ner hbtq-tavlan – ersätter med lika omdiskuterat hbtq-verk

"Mycket har misskötts"

"Det är viktigt att Malmö pastorats högsta beslutande organ får en helhetsbild över allting som skett i samband med mottagandet av Paradiset och Nattvarden. Det är mycket som har missköts. Vi har enskilda uppgifter men vi vill få helhetsbilden av vad som har hänt", säger Nima Gholam Ali Pour.

Efter att Paradiset hade plockats ned sa kyrkoherden Per Svensson till Dagen att båda tavlorna - som har hbtq-motiv - inte borde ha hängts upp utan godkännande från kyrkorådet.

På en fråga om prästerna S:t Pauli kyrka gjorde fel som hängde upp tavlorna svarade han att personalen trodde att de kunde sätta upp en tavla.

- Den informationen var bristfällig och har nu rättats.

I dag har båda tavlorna plockats ned. Men de finns fortfarande kvar i kyrkan - nu på tillfälliga stativ. Samtidigt säger kyrkorådets ordförande Claes Block till Dagen att kyrkorådet inte har mottagit någon begäran om att fatta definitiva beslut om framtiden för tavlorna.

SD: Red ut om jävsituation

Per Svensson menar alltså att tavlorna aldrig borde ha hängts upp. Men enligt SD-politikerna i kyrkofullmäktige räcker inte det svaret. De skriver i motionen att de bland annat vill få svar på följande frågor:

Hade prästerna vid S:t Pauli kyrka någon dialog eller samverkan med Malmö pastorats kyrkoherde eller kommunikationsenhet? Om en sådan dialog eller samverkan fanns, hur kom det sig att Svenska kyrkan i Malmö och S:t Pauli kyrka började uttrycka skilda meningar i medierna?

Hur kan anställda vid Svenska kyrkan hänga upp en tavla som orsakar så mycket debatt och medieuppbåd, utan att se efter vem som bär ansvaret att besluta om detta enligt Kyrkoordningen?

Har det funnits en relation mellan prästerna vid S:t Pauli kyrka och Elisabeth Ohlson som kan ha orsakat jävsituation vid beslut?

Läs mer Kyrkoherden i Malmö: Prästerna hade ingen rätt att sätta upp hbtq-tavlan

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig