Nyheter

SEA uppmanar: Kyrkorna bör påverka hur AI används

Kyrkorna måste vara vakna över teknikens faror och möjligheter, menar Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen.

1 av 3

Artificiell intelligens, AI, är en framtidsteknologi som redan börjar sätta spår, bland annat i form av avancerade övervakningssystem i länder som Kina och Indien, och genom långtgående automatisering inom i stort sett alla teknikområden.

Här i Sverige bör kyrkorna nu vara med på banan och påverka hur AI kommer att användas, menar Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, SEA.

Kina avskräcker

I ett inlägg på SEA:s hemsida skriver Olof Edsinger om att AI är här för att stanna och att kyrkorna måste vara vakna över teknikens faror och möjligheter. Han pekar bland annat på vad som kan ske när tekniken utnyttjas av totalitära regimer, och lyfter fram Kina som avskräckande exempel, där ett enormt övervakningssystem kopplats till ett poängsystem som bland annat kan avgöra medborgarnas möjligheter till att beviljas lån.

"I Sverige är det knappast troligt att den här typen av system kommer att lanseras inom den närmaste tiden. I alla fall inte i sin kinesiska version. Men detta innebär inte att det saknas orosmoln ur ett svenskt eller västeuropeiskt perspektiv", skriver Edsinger.

SVT-dokumentärer

I artikeln hänvisar Edsinger till två dokumentärer som visats av SVT och finns tillgängliga på SVT Play: "AI - Hot eller möjlighet?" samt "Det kinesiska experimentet". Han citerar också från en av filmerna:

”Artificiell intelligens kommer att förändra våra liv, våra jobb och hela vår värld. Avancerade robotar och dataprogram som bygger på AI och maskininlärning kommer att ta över många av de jobb som i dag sköts av människor. Med den nya tekniken kommer också nästan obegränsade möjligheter för övervakning och kontroll”.

Uppmanar kyrkor

Enligt Edsinger bör nu svenska kyrkor lyssna till de amerikanska sydstatsbaptisterna, vars kommission för etik och religionsfrihet lyfter fram att det i dag, genom att "tala ord av sanning" finns en unik möjlighet att påverka hur verktyg som AI framställs och används. "Nu är tiden att vara med och påverka hur AI ska komma att nyttjas under de år som ligger framför oss", skriver Edsinger.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig