Nyheter

Furuhöjdskyrkan fick Gimogården i gåva - “En kraftfull församling tar vid”

Den frikyrkliga kristna närvaron är räddad i uppländska bruksorten Gimo. – Vi känner glädje över att en kraftfull församling tar vid efter oss, säger Kjell Larsson, ordförande i Gimo-Vattensta missionsförsamling.

1 av 6

Furuhöjdskyrkan i Alunda nordöst om Uppsala, satsar i grannorten Gimo med cirka 3 000 invånare.

– Det är ingen ny församlingsplantering, utan vi kommer att bedriva verksamhet där, berättar Lasse Levén, pastor och föreståndare i Furuhöjdskyrkan.

På årsmötet i söndags togs beslutet att ta emot Gimogården som en gåva från Gimo-Vattensta missionsförsamling. Upplägget kan beskrivas som win-win för båda parter.

– När vår församling inte längre orkar driva verksamheten vidare vill vi säkerställa att gården används till kristen verksamhet även i fortsättningen, berättar Kjell Larsson för Dagen.

###

Kjell Larsson.

– Och vi lovar att fortsätta bedriva kristen verksamhet i Gimogården, intygar Lasse Levén och beskriver missionsförsamlingens agerande som "generöst".

Sedan några år hyr Furuhöjdskyrkan Gimogården och det arbetet fortsätter nu med den skillnaden att de alltså blir nya ägare. Dessutom köper man en bit mark i anslutning till gården.

– Vi ändrar namnet till Gimogårdskyrkan och kanske sätter vi ett kors på fasaden. I övrigt kommer vi inte att göra så mycket, annat än att utveckla arbetet, förklarar Lasse Levén.

Det innebär bland annat en gudstjänst i månaden, bönegrupp två dagar i veckan och ungdomsarbete.

– En stor grupp av de som bor i Gimo och tillhör vår församling är nysvenskar, bland annat från Kongo Kinshasa, Iran och Afghanistan.

###

Lasse Levén.

Diakonen Gunilla Petersén, som är anställd i församlingen, har ett starkt hjärta för platsen och kommer att arbeta med särskilt fokus på Gimo.

– Vi tar ett steg i tro och ber och hoppas att det vi gör ska bli till välsignelse för många invånare i Gimo, säger Lasse Levén.

Delar ut gratis bok till alla invånare

Som Dagen tidigare berättat kommer församlingen att dela ut 1 500 exemplar av evangelisten Sebastian Staksets självbiografi "Bara ljuset kan besegra mörkret", till hushållen i Gimo.

– Det gör vi dels för att berätta om Jesus och dels för att informera om att vi startar ett kristet arbete på orten och att de är välkomna till oss. Vi hoppas att initiativet ska ge ringar på vattnet och bidra till att många kommer till tro.

Kjell Larsson beskriver Furuhöjdskyrkan som "goda vänner" och gläds över att de tillsammans fått till en bra lösning. Gimo-Vattensta missionsförsamling kommer på sikt att läggas ned.

– Vi är för gamla och för få för att orka vidare, berättar Kjell Larsson som fyllt 70 år, dock utan att vara nostalgisk.

Känns det tråkigt att ni inte kan fortsätta?

– Nej, vi ser att Gud är med i den förändring som nu sker. Även om vi inte kan arbeta vidare gläds vi åt att en kraftfull församling kommer in med positiv energi och fortsätter det goda arbete som vi gjort i 55 år.

– Det viktiga är att Guds verk stärks på orten, framhåller han.

Furuhöjdskyrkan är knuten till Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan och har 342 medlemmar.

Församlingen bildades 1995 och har bland annat en sporthall som hyrs ut till föreningar på orten, förskoleverksamhet, second hand-butik och ett socialt företag med bland annat ett bussbolag.

Läs också Furuhöjdskyrkan delar ut Staksets bok till alla hushåll i Gimo

---

Gimogården

  • Överlämnas som en gåva av Gimo-Vattensta missionsförsamling (Equmeniakyrkan).
  • Ny ägare blir Furuhöjdskyrkan i Alunda, en och en halv mil från Gimo, utanför Östhammar.
  • Gimogården är från början en textilfabrik.
  • 1964 köpte missionsförsamlingen fastigheten, efter en konkurs.
  • Året därpå invigdes kyrkan som fick namnet Gimogården.
  • Verksamheten i missionsförsamlingens regi pågick fram till 2015.
  • Svenska kyrkan finns också på orten.

---

Fler artiklar för dig