17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Flera riksdagspartier: Häv utländska månggiften

Flera riksdagspartier vill upphäva utländska månggiften som erkänts i Sverige – och därmed gå längre än regeringens utredare.

Enligt utredarens förslag ska nya månggiften inte längre accepteras i Sverige från och med nästa sommar. En retroaktiv lagstiftning som upplöser redan existerande månggiften är dock inte motiverat, anser regeringen utredare.

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är kritiska, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Vi vill vara tydliga med vilka värderingar som finns i Sverige och vilka man ska efterleva, och det här är en sådan grundvärdering som alla borde följa, och därmed borde de som finns upplösas, säger kristdemokraten Larry Söder, vice ordförande i civilutskottet, till radion.

152 personer

Enligt en rapport från Skatteverket fanns det vid slutet av 2017 152 folkbokförda personer i Sverige som var gifta med fler än en person. Fram till 2009 var antalet registreringar få, med endast två till tre fall per år, men det ökade efter 2010. De flesta vigslarna hade ingåtts i Syrien, följt av Somalia, Afghanistan och Pakistan.

Regeringens utredare tror dock att antalet är större och att det finns ett "visst mörkertal när det gäller förekomsten av månggifte i Sverige".

Men enligt utredningen utgör inte de existerande månggiftena i Sverige ett sådant samhällsproblem som gör det motiverat att frångå principen om att nya regler inte ska påverka i redan bestående rättsförhållanden. Med anledning av det, och "de nackdelar som en retroaktiv lagstiftning skulle innebära för de berörda parterna" bör man inte införa ett retroaktivt inslag, skriver utredaren.

"Synnerliga skäl"

Det finns även kritik mot att "synnerliga skäl" i framtiden föreslås kunna leda till att polygama äktenskap godkänns.

– När det gäller undantag så finns det alltid en risk att lagen urholkas, och vi accepterar inte månggifte i Sverige, säger Liberalernas partisekreterare Juno Blom till radion.

I Sverige är det inte tillåtet att vara gift med flera personer samtidigt, men om giftermålen har ingåtts utomlands, innan parterna kom till Sverige, anses de i dag ändå vara giltiga enligt Skatteverket.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar