20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Muslimer mer öppna för att sanning finns i andra religioner

Muslimska företrädare i Oslo har en öppen inställning till var sanningen går att finna. Bland stadens frikyrkor är inställningen till sanningen en annan. Det visar en ny, norsk undersökning.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar