Nyheter

Kanada utökar möjligheten till dödshjälp

Enligt ett nytt lagförslag i Kanada ska det inte längre krävas att döden ska vara nära förestående för att en patient ska få tillgång till assisterad dödshjälp. – Detta är ett nytt kapitel när det gäller dödshjälp till den som vill ha det, säger katolske kardinalen Thomas Collins, som gått ut och kritiserat lagförslaget.

1 av 2

Lagförslaget, Bill C-7, presenterades av regeringen den 24 februari. I paketet ingår också att Kanada slopar den tio dagar långa "reflektionstiden" som har följt på en begäran om assisterad dödshjälp. Ett "sista medgivande" från patienten stryks också. När det gäller de fall där det inte går att säga säkert att döden är nära förestående införs i stället en 90 dagar lång prövotid. Under denna tid ska alla alternativ utredas när det gäller lindring av sjukdom.

"Frihet att välja själv"

Justitieminister David Lametti säger till den katolska tidningen Canadian Catholic News att lagen syftar till att minska lidande.

– Den ska också stödja individens rättigheter och frihet att välja själv, säger han.

Kardinal Thomas Collins hör till dem som gått ut och kritiserat lagen.

– Kanada har slopat restriktioner när det gäller dödshjälp snabbare än något av de andra länderna där dödshjälp är legaliserat, säger han.

– Vårt land utökar nu möjligheterna till dödshjälp utan att göra en kritisk analys. Enligt regeringens egen statistik har sedan 2016 åtminstone 13 000 människor dött genom en dödlig injektion.

Palliativ vård saknas

De nya lagförslagen ökar oron bland de mest sårbara människorna i samhället, säger kardinalen i en artikel i Catholic Register. Han skriver där om oron bland funktionsnedsatta, som redan i dag är en utsatt grupp som har svårt att hitta boende, arbete, god vård och omsorg.

Kardinal Collins kritiserar också regeringen för att den inte har stött skapandet av högkvalitativ palliativ vård. Han påpekar också att regeringen inte ens har inväntat den utvärdering av de lagar som reglerar dödshjälp som ska göras i sommar.

Rätt till samvetsfrihet

Alex Schadenberg, generaldirektör vid Euthanasia Prevention Coalition, instämmer i den kritiken. Den kristna tankesmedjan Cardus påpekar att Bill C-7 inte tillvaratar vårdpersonalens intressen. Det finns bland vårdpersonal många som inte vill utföra dödshjälp, säger Cardus.

– Lagförslaget skyddar inte rätten till samvetsfrihet. Samvetsfrihet är lagstadgat som en medborgerlig rätt i Kanada, säger Cardus vice vd Ray Pennings.

De förändringar som regeringen nu presenterar innefattar inte dödshjälp till den som lider av psykiska besvär eller psykisk sjukdom. Men regeringen säger samtidigt, att man inte utesluter att dessa grupper kan komma att omfattas av dödshjälpslagar längre fram i tiden.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig