Nyheter

De startar den stora kristna flyktingdebatten

Den ene vill öppna alla gränser. Den andre anser att Sverige behöver en paus från flyktingmottagande. Göran Reierstam och Jacob Andelius håller inte med varandra i sak men båda är överens om att kristna måste diskutera igenom flyktingfrågan på djupet.

1 av 2

Den 2 april arrangerar Dagen seminariet "Den stora kristna flyktingdebatten" där en rad debattglada profiler kommer att delta, inklusive ett flertal kristna politiker.

Bakom satsningen finns två personer som inte är så välkända, däremot väldigt nyfikna. Göran Reierstam och Jacob Andelius är båda engagerade i var sin frikyrka i Stockholm och berättar att de länge diskuterat flyktingfrågan både med varandra och med andra kristna vänner.

– Det var då den här tanken föddes, tänk om vi kunde hitta ett sätt där de opinionsbildande rösterna i kristenheten kan hjälpa oss vanliga människor i hur vi ska tänka, säger Jacob Andelius.

Jacob Andelius

Jacob Andelius.

Skär genom församlingar

Han säger att migrationsfrågan är något som i dag skär genom församlingar, familjer och vänskapskretsar. Och trots att man kommer fram till olika slutsatser så använder båda grupperna gärna Bibeln som tillhygge och säger att de lutar sig mot Jesus.

– Vi vill inte reda ut vem som har rätt, men vi vill hjälpa vanliga troende att sortera lite i tankarna, säger Jacob Andelius angående den stora debatten som inom kort står för dörren.

Tar inte målkonflikterna

Både Göran och Jacob är överens om att kristna opinionsbildare ofta gör det alldeles för lätt för sig.

– Vi har sett flera uppmärksammade upprop från pastorer och en rad debattartiklar kring en generös flyktingpolitik, säger Göran Reierstam.

– Men vi upplever att politiker ofta lämnas lite därhän, att när målkonflikterna kommer upp då lämnar de kristna opinionsbildarna debatten. Kristna sätter sig helst på läktaren med säkra oneliners utan att behöva ta ansvar för följderna.

Göran Reierstam

Göran Reierstam.

Göran Reierstam säger att han själv frågat pastorer som skrivit under debattartiklar med krav på en generös migrationspolitik vad de egentligen vill. Men när de svåra avvägningarna kommer upp byter de genast roll och säger att de är pastorer, inte politiker.

Behövs en debatt

Jacob och Göran är överens om att här behövs en rejäl debatt. Själva står de får två helt olika uppfattningar.

Göran Reiderstam kallar sin hållning för libertariansk där han är för helt öppna gränser.

– Jag kan inte tolka Bibelns synsätt på annat sätt än att nationsgränser är ett hinder för människor att hjälpa varandra, säger han.

Samtidigt är han väldigt medveten om att öppna gränser kommer att få stora konsekvenser.

– Det är inte möjligt att kombinera öppna gränser med en modern välfärdsstat.

Göran Reiderstam menar därför att det som bör få vara kvar är en nattväktarstat där staten enbart tar ansvar för de mest grundläggande sakerna.

– Ska Jesus budskap tolkas politiskt kan jag inte landa i någon annan slutsats, säger han.

###

Bra med nationalstat

Jacob Andelius menar tvärtom att nationalstaten Sverige har ett värde i sig och att Gud kan använda den till människors välsignelse. Han säger sig ha en mer traditionell och konservativ hållning.

– Skulle vi släppa in alla dem som vill, då tror jag det är slutet för Sverige så som vi tänker oss nu. Det skulle bli ett helt annat land.

Redan nu, menar Jacob Andelius, har Sverige dragit ett större lass än något annat land och därför behövs stängda gränser för att adressera de utmaningar som redan finns. Han ser inte att det skulle gå emot Bibelns budskap.

– Vi kristna använder en 2000 år gammal text som ledstjärna och i Bibelns värld fanns inga välfärdsstater. Jesus var också flykting brukar det heta, men jag kan inte tänka mig att Josef och Maria fick barnbidrag i Egypten.

De är med i debatten

I debatten kommer de båda initiativtagarna att delta tillsammans med; Stefan Swärd, Karin Wiborn, Stefan Gustavsson, Elisabeth Sandlund, Micael Grenholm, Annika Borg, Lars Adaktusson (KD), Ulf Bjereld (S), Julia Kronlid (SD) och Magnus Ek (C).

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig