Nyheter

EFK i coronakrisen: Hjälp en äldre att handla

Ledarkonferensen Kallad 2020 i Örebro ställs in – och till helgen blir det ingen gudstjänst i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Men Evangeliska frikyrkan kommer också med tips hur man som kristen kan hjälpa andra människor i coronakristider.

Ingemar Forss, missionsdirektor hos Evangeliska frikyrkan, EFK, motiverar signalerna från EFK:s krisgrupp.

– Vi vill självklart ta samhällsansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Men vi vill inte bara se om vårt eget hus, utan tror också att vi är sända till att ge helande och hopp i den här situationen, säger han.

– Internationellt vet vi från våra kontakter utöver världen att vi framöver kommer att få möta stora sociala behov och ekonomiska konsekvenser för svaga människor i följden av det som nu sker.

Konkreta hjälptips

I sina sociala medier kommer EFK den närmsta tiden att komma med små korta videotips om hur man som kristen kan hjälpa en medmänniska i tider av rädsla för att bli smittad, sjukdom och då betydligt fler än vanligt kan tvingas bli isolerade.

– Det kan vara att skriva ett brev till någon, att handla åt en äldre person, eller att be för sjukvårdspersonal, riskgrupper och beslutsfattare. Vi vill inte bara släcka ner saker, utan också ge något i en tid när vi knappt får mötas, säger Ingemar Forss.

Ekumeniska ledarkonferensen Kallad 2020, med inriktning på den unga generationen, skulle ha ägt rum i Örebro 20-22 mars, med stor insats från EFK. Men eftersom man räknar med över 500 besökare, tillresta från olika delar i landet, har konferensledningen inte sett någon annan utväg än att ställa in.

Följer myndigheterna

Med anledning av coronapandemin uppmanar Evangeliska frikyrkan centralt sina församlingar att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv att inte hålla samlingar för över 500 personer. EFK har dock få församlingar med gudstjänstdeltagare över det antalet.

– Jag vet att Ryttargårdskyrkan i Linköping inte tänker hålla gudstjänst på söndag. Det är annars upp till varje församling. Jag har inte hört om någon med färre gudstjänstdeltagare som ställer in i nuläget, men jag har inte full koll, säger Ingemar Forss.

Torp-konferensen?

EFK:s nationella kongress i Stockholm, 1-2 maj, samt Torp-konferensen under midsommarveckan är andra arrangemang som EFK:s ledning den närmsta tiden måste ta ställning till om de ska bli av eller inte.

EFK avråder handhälsningar i samband med gudstjänster och uppmuntrar till särkalkar vid nattvardsfirande. Vidare att använda digitala medier och smågruppsgemenskaper för att upprätthålla gudstjänster och gemenskap.

Läs mer Så här agerar kyrkorna mot coronaviruset

Fler artiklar för dig