Nyheter

Svenska kyrkans stift: Bidra inte till oron

När Svenska kyrkans stift nu skriver till sina församlingar och medarbetare står några huvudord i fokus: Omsorg, försiktighet och bön. De flesta stift uppmanar kyrkorna att fortsätta fira gudstjänst precis som planerat.

1 av 2

I Svenska kyrkan uppmanas varje stift att ta fram egna riktlinjer för vad som bör göras i förhållande till spridningen av coronaviruset. Men många av rekommendationerna är gemensamma för stiften.

I Västerås stift uppmanar man till försiktighet och att följa det som myndigheterna råder till.

"Oavsett hur situationen utvecklas behöver ni ta upp frågorna i styrelser och arbetslag. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt det är möjligt måste verksamheterna och miljöerna fortsätta att vara öppna och tillgängliga", skriver biskop Mikael Mogren till medarbetare inom stiftet.

Han understryker också vikten av bön och omsorg om varandra i dessa tider "då det lätt blir hårt och omänskligt".

Läs mer Frälsningsarmén väl förberedd för coronakris

Inte bidra till oro och panik

I Strängnäs stift skriver biskop Johan Dalman om att många människor upplever oro.

"Här har vi som kyrka en roll att spela. Dels vad gäller smittspridningen i sig, dels vad gäller behovet av att ta stämningsläget på allvar utan att underblåsa oron."

I Stängnäs stift uppmanas kyrkorna respektera skyddsavståndet, bland annat genom att fridshälsa "på avstånd". Vid nattvarden ska gudstjänstdeltagarna ombedjas att bara doppa brödet – inte fingrar/naglar i vinet. Den som vill kan också endast ta emot brödet. Men gudstjänsterna kommer att firas som vanligt eftersom det är viktigt i tider av oro, menar Johan Dalman.

Samma uppmaning, att fortsätta fira gudstjänster som planerat, ger Härnösand stift, Uppsala stift, Luleå stift och Skara stift.

Skara stift tillägger att "tjänstgörande personal kan hänvisa till, för en gångs skull, gles sittning" i kyrkan under gudstjänsten. Luleå stift skriver att "det är viktigt att inte stänga ner verksamhet för tidigt i relation till hur smittspridningen ser ut" och att det därför är särskilt viktigt att gudstjänstlivet fortsätter.

Inget generellt behov att ställa in all verksamhet

Andra stift uppmanar varje mötesplats och verksamhet att själva bestämma om de ska fortsätta att träffas fysiskt. Däremot ser man inget generellt behov av att ställa in all verksamhet. Till dem hör bland annat Stockholm stift och Göteborgs stift. Men även Göteborg och Stockholm uppmanar till att försöka hålla verksamheter och kyrkor öppna och tillgängliga för dem som behöver.

Nya regler för nattvardsfirande, där man bör doppa brödet i kalken eller helt kan avstå från vinet, uppmanas det om i de flesta stift. Stiften avråder människor att kramas och ta i hand i kyrkan. I stället rekommenderas gudstjänstbesökare att hälsa varandra genom fridshälsningen.

Uppsala stift ger också specifika rekommendationer om aktsamhet när det gäller kontakt med äldre människor. Exempelvis vid andakter på serviceboenden.

Läs mer Så här agerar kyrkorna mot coronaviruset

Fler artiklar för dig