01 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Jourhavande präst utökar chatt – håller öppet hela veckan

Jourhavande präst utökar sin chattfunktion från fem till sju dagar i veckan. – Sedan i fredags är det påtagligt fler som hör av sig till alla våra kanaler, berättar diakonen Maria Lundberg på kyrkokansliet i Uppsala.

1 av 2

Just nu är det många som behöver någon att samtala med och det märks på Svenska kyrkans samtalsjour Jourhavande präst. Det senaste halvåret har de märkt av en ökning och de senaste veckorna har trycket ökat ytterligare.

Beror det på coronaviruset att så många hör av sig?

– Över lag i samhället finns en oro som gör att fler hör av sig till våra olika kanaler. Corona kanske inte nämns specifikt men oron för den finns ofta i botten, säger Nina Sagovinter, präst och nationell samordnare för Jourhavande präst.

Öppet även fredag och lördag

Från och med i fredags är chatten öppen även fredagar och lördagar, vilket betyder att den är tillgänglig mellan klockan 20 och 24 samtliga dagar i veckan.

– Den senaste tiden är det så pass många som hört av sig att vi bestämde att chatten även ska vara öppen på fredagar och lördagar, berättar diakonen Maria Lundberg som också arbetar med samordningen av diakonal beredskap där Jourhavande präst ingår.

Chatten öppnade 2014 för att nå en yngre målgrupp som hellre tjattar än pratar i telefon. Och det tycks vara ett initiativ i rätt tid, för antalet som väljer chatt ökar år från år. Från 3 000 chattar 2015 till 12 000 förra året.

Är det framför allt yngre personer som chattar?

– Generellt kan man säga att det är fler yngre som chattar och fler äldre som ringer till telefonjouren. Åldersmässigt är de flesta som väljer att chatta från gymnasieåldern upp till 30-40 år, berättar Nina Sagovinter för Dagen.

Också när det gäller telefonjouren märks ett ökat tryck. Under de senaste åren har antalet som ringer legat på cirka 100 000 per år och den siffran kan mycket väl komma att öka, om trycket håller i sig.

Digitala brev

Förutom telefon och chatt finns en tredje kanal – det digitala brevet – som dessutom är öppen dygnet runt. Att skicka ett digitalt brev går till på ungefär samma sätt som att skicka ett vanligt mejl och nås via Svenska kyrkans hemsida.

– Det kan vara bra att känna till att den möjligheten finns. Det är ett bra alternativ om det är kö till chatt- och telefonfunktionerna, tipsar Nina Sagovinter.

Under förra året kom 1 500 sådana brev till Jourhavande präst.

Läs er Kyrkorna till ministern: Vi vill vill vara en resurs

Behöver rekrytera fler präster

Maria Lundberg berättar att Svenska kyrkan arbetar för att hitta fler kanaler att nå ut med Jourhavande präst och även har förstärkt den svensk-finska telefonjouren.

– Vem som helst är välkommen att höra av sig till Jourhavande präst. Man behöver inte prata om Gud eller religion. Många känner sig isolerade och oroliga mitt i allt det som nu händer, säger hon.

Det ökade trycket innebär att antalet präster som är engagerade i Jourhavande präst inte räcker till för att fylla behovet. Därför arbetar man med att försöka rekrytera fler präster.

Är utökningen av chattfunktionen med två dagar i veckan permanent eller gäller den under en period?

– Initialt planerar vi för en månad men följer hur situation och behov utvecklas och har beredskap för att förlänga utökningen.

Jourhavande präst startades 1956 av prästen Erik Bernspång. I början var det lokala verksamheter som växte fram – numera är Jourhavande präst en nationell organisation i vilken Svenska kyrkans alla stift samverkar.

– Då var uppdraget att dels vara en resurs när det gäller suicidprevention, alltså förhindra självmord. Dels en resurs för människor i behov av akut själavård. Och det uppdraget gäller än, berättar Nina Sagovinter.

– Jourhavande präst har tystnadsplikt och den som ringer får vara anonym. Vi har präster runt om i landet som är särskilt utbildade för detta.

Läs mer Sjukhuskyrkan håller öppet för själavård

---

Jourhavande präst

 • Svenska kyrkans samtalsjour.

  Nationellt samordnad från kyrkokansliet i Uppsala.

  Startades 1956 av prästen Erik Bernspång.

  Har tre kanaler:

  Telefonjour som nås genom att ringa 112.

  Chattfunktion som är öppen alla dagar i veckan klockan 20-24.

  Digitalt brev där man kan skriva när man vill. Svar utlovas inom 24 timmar.

  Bemannas av präster i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren.

  Prästerna har absolut tystnadsplikt livet ut. Den som ringer får vara anonym.

  Prästerna finns i Svenska kyrkans samtliga tretton stift.

---

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar