21 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

"Vi måste vara förberedda på en humanitär katastrof"

Trots att coronaviruset förstör mycket för många i Sverige måste vi samtidigt se till att hjälpa de mest utsatta i världen, menar Erik Lysén från Act Svenska kyrkan.

Just nu drabbas västvärlden av coronaviruset där flera länder infört drastiska åtgärder för att minska smittspridningen. Samtidigt slås ekonomin i spillror och människor varslas i tusentals.

Sverige är ett av de länder som är drabbat och finansminister Magdalena Andersson (S) har presenterat en rad åtgärdspaket för att möta krisen.

Läs mer Så håller vi modet upp i isoleringen: ”Naturen opåverkad av krisen”

Fokus på utsatta

Mitt i allt detta måste vi samtidigt tänka på världens mest utsatta och på vad som händer då pandemin når exempelvis trångbodda flyktingläger och fattiga länder utan fungerande sjukvård i Afrika. Det menar Erik Lysén, chef för hjälporganisationen Act Svenska kyrkan.

– Vi är aktiva i flyktingläger i Kenya dit många sydsudanesiska flyktingar kommer. De bor trångt, hygienen är dålig och det saknas skyddsutrusningen. Risken för en snabb smittspridning är överhängande och våra partner på plats arbetar för att förhindra det, säger Erik Lysén till Dagen.

Fokus på det basala

Han har gott om exempel på fattigare områden där coronapandemin kan få förödande effekter och att kyrkans hjälparbete på många håll nu tvingats backa några steg för att fokusera på det mest basala som mat på bordet. Erik Lysén menar att trots att den rikare delen världen är hårt drabbad måste vi samtidigt ha kvar ett globalt fokus.

– Vi måste förbereda oss på en humanitär katastrof, säger han.

Kyrkorna ska bidra

För att lyfta in det globala perspektivet skrev Erik Lysén nyligen en debattartikel i Aftonbladet där han också utlyser ett krispaket för världens mest utsatta. Förutom att staten ska agera räknar han också med att kyrkorna och det civila samhället ska kunna bidra.

– Men det är en enorm utmaning. Covid 19 slår lätt över i lunginflammation, vilket redan i dag många barn dör av i Afrika. Därför vill jag slå på stora trumman, vi kan behöva satsa stora summor.

Kan Sverige verkligen behålla sitt höga bistånd när så mycket resurser behövs här hemma?

– Jag tror alla inser att det här är en global pandemi, att insatser behövs både hemma och ute i världen. Vi måste tänka lokalt och globalt, kortsiktigt och långsiktigt. Det finns utsatta även här i Sverige, men vi måste hjälpa både här hemma och där borta.

Läs mer Coronakrisen orsakar volontärkollaps för Erikshjälpen

 

Beroende av kollekt

Förutom en vädja till politiker att behålla ett högt bistånd arbetar Svenska kyrkan också med att samla in pengar för egna hjälpinsatser. Just nu pågår kyrkans fasteaktion där arbetet mot coronavirusets effekter kommer att inkluderas.

Men i en tid då färre besöker gudstjänster gäller det att få in pengar på andra sätt.

– Vi är beroende av kollekt och de aktiviteter som finns i kyrkorna, säger Erik Lysén.

När färre kan ge på plats jobbar kyrkan med att i stället samla in pengar på andra sätt, exempelvis swish.

Om vi får en ekonomisk depression kanske viljan att ge kan minska drastiskt?

– Så kan det bli, det kan bli "Sweden first", men då tror jag att vi som kyrkor och andra organisationer som jobbar med ett globalt perspektiv måste peka på att vi är ömsesidigt beroende varandra.

Erik Lysén vill också lyfta fram att under finanskrisen 2008 fanns det inget samband med svårare tider och mindre insamlade pengar till nödlidande.

– Tvärtom, folk ville vara med och hjälpa. Jag tror att det finns stor reservoar av generositet och medkänsla hos svenskar och församlingar som kommer visa sig nu.

Läs mer Kyrkor och civilsamhälle hjälper äldre att handla mat

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar