01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

KD vill satsa miljoner på Sjukhuskyrkans arbete

Partiledare Ebba Busch (KD) vill se hundra nya medarbetare till Sjukhuskyrkan. Dessutom vill KD se till att information om coronaviruset når ut till migrantförsamlingar.

1 av 2

Kristdemokraterna vill satsa 16 miljoner kronor på att förstärka Sjukhuskyrkan under coronakrisen. Förhoppningen är att hundra nya medarbetare ska kunna rycka in.

– Sjukhuskyrkans betydelse i coronakrisen kan inte underskattas, säger partiledare Ebba Busch till Dagen.

– Tänk på alla som isoleras och inte kan ta emot besök, de som behöver stöd för kroppsligt och själsligt lidande.

Vill se förstärkning

Ebba Busch säger att Sjukhuskyrkan inte är dimensionerad för den här krisen och de 300 personer som i dagsläget anlitas bör förstärkas med ytterligare hundra personer den närmsta tiden.

– Vi tror att verksamheten kan skalas upp med 25 procent.

Vilka är det som ni hoppas ska ställa upp?

– Vi ser redan i dag ett enormt engagemang från kyrkor och församlingar över hela landet, men som vanligt är det många som gör det ideellt. Ska vi få uthållighet i det här är det rimligt att de får någon slags ersättning. Lidandet kommer att vara så stort och vi hoppas att Sjukhuskyrkan kan hjälpa till ytterligare. Men då måste staten vara beredd att skjuta till pengar.

De extra resurserna ska enbart gå till att stödja dem som insjuknat i covid19?

– Det här får följdeffekter i hela vården, vi kan inte säga att de bara ska arbeta med covid-19-patienter, men det är själva anledningen till att vi ser att det behövs hundra medarbetare till. Sedan får Sjukhuskyrkans medarbetare gå dit där de behövs.

Även präster och pastorer måste skyddas mot smittan, finns det vårdutrustning så det räcker till dem också?

– Det måste det göra. Det är en otroligt viktig del.

Ebba Busch har redan besökt Älvsjömässan där ett provisoriskt sjukhus byggts upp för att behandla coronapatienter. Hon menar att där finns det bättre förutsättningar för att hantera smittan än på vanliga sjukhus.

– Det här med skyddsutrustning är en absolut prioritering för oss, säger hon.

Vill nå migrantförsamlingar

Ett annat förslag som Kristdemokraterna lyfter är att nå ut med information om coronaviruset till migrantförsamlingar.

– Det vill vi lägga två miljoner kronor på, säger Ebba Busch.

KD vill ge uppdraget till Sveriges kristna råd (SKR) som dels ska kunna identifiera vilka församlingar som finns och sedan försöka nå dem med relevant information på det språk som anses nödvändigt.

– Sveriges kristna råd skulle kunna spela en roll här om de är beredda att axla ett ännu större ansvar, säger Ebba Busch.

Bakgrunden till satsningen är att många svensksomalier smittades av coronaviruset med flera döda som följd.

Kan ni få någon respons från regeringen för detta?

– Kyrkor, samfund och ideella organisationer som gör insatser ser det ofta som sitt kall och de ska ha all eloge för det, men staten bör också erkänna det de gör fullt ut och backa upp det järnet, säger Ebba Busch bara några minuter innan ett möte med statsministern där hon bland annat tänkte lyfta dessa frågor.

Karin Wiborn är generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR) som samordnar Sjukhuskyrkans arbete.

Kan Sjukhuskyrkan på kort varsel ta ett större ansvar om pengar skjuts till?

– Självklart skulle det vara möjligt. Det handlar om att ta ansvar för det vi vill ta ansvar för, säger hon till Dagen.

Hon tror också att många pastorer, präster och diakoner står redo att hjälpa till.

Är SKR redo att ta på sig ansvaret att nå ut med information till migrantkyrkor?

– Ja, vi är redo. Det skulle vara behjälpligt och det som gjort att vi inte lyckats nå ut till dem tidigare handlar om bristande ekonomi.

Läs mer Välkommet av KD att stärka Sjukhuskyrkan

---

Sjukhuskyrkan

  • Målgrupp är patienter, närstående och personal.

    Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler.

    Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med andra religioner och samfund.

    Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde.

---

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter