03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Stäng Systembolaget under coronakrisen”

Systembolagets ökade försäljning leder till att allt fler barn drabbas som en följd av vuxnas alkoholmissbruk. LP-verksamheten kräver därför att samtliga bolagets butiker i landet stängs.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar