04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ebba Busch (KD): Gå inte i kyrkan i påsk

Kristdemokraternas partiledare vill att även de kyrkor som tänkt hålla gudstjänst under påskhelgen ska tänka om, på grund av coronakrisen.

Det är till Aftonbladet som KD-ledaren Ebba Busch säger att alla kyrkor bör stänga ned sin verksamhet under påsken, även de som planerar att hålla gudstjänst med få besökare.

– Alla måste bidra, det finns inga undantag, är hennes budskap.

Max 50 personer

Enligt regeringen får inga samlingar över 50 personer hållas just nu och många församlingar väljer därför att sända sina gudstjänster via nätet. Svenska kyrkan i Stockholm har tagit beslutet att inte ha några påskgudstjänster över huvud taget. Men på andra håll kommer kyrkportarna stå öppna.

Det är till dessa församlingar som Ebba Busch vänder sig med sitt budskap. Hon menar att för att minska smittspridningen så är det olämpligt att hålla sammankomster, även i mindre sammanhang. Hon uppmanar också människor att inte besöka en gudstjänst just nu.

– Vi kan fira påsken ändå, men man får hitta andra sätt än att samlas många i en och samma kyrka, säger hon.

Får mothugg av biskop

I Aftonbladets artikel får Ebba Busch mothugg från Luleås biskop Åsa Nyström som menar att man måste skilja på situationen i storstäder och glesbygd, att om 10-20 personer som inte är i någon riskgrupp träffas i kyrkan så är det okej.

Ebba Busch håller inte med om detta.

Går till "sådan kyrka"

Hon förtydligar sig senare på Twitter efter att någon ifrågasätter det KD-ledaren sagt till Aftonbladet. En person undrar om hon är medveten om hur få människor som besöker kyrkan på landsbygden.

Ebba Busch svarar att hon är mycket väl medveten om det.

– För jag går själv till just en sådan kyrka.

Agerat föredömligt

På Twitter vill Ebba Busch också lyfta fram kyrkor som föredömen när det gäller att ställa om verksamheten i samband med coronakrisen, inte bara när det gäller att fira gudstjänster online utan även när det gäller hjälpinsatser på olika sätt.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter