08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

MSB efterfrågar pastorer för samtalsstöd till vårdpersonal

Kan ni ställa pastorer till förfogande för samtalsstöd och själavård till vårdpersonal? Frågan kom i slutet av förra veckan till alla samfund på riksnivå. Nu kan pastorer anmäla sig att arbeta under sjukhuskyrkan för att stötta vårdpersonal i coronakrisen.

1 av 4
Endast för prenumeranter

Linnéa Jimenez

Linnéa Jimenez är tidigare reporter på Dagen. Hon har också vikarierat som familjeredaktör.

Fler artiklar