05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna ledare vädjar om stöd när gräshoppor invaderar

I februari drabbades delar av Afrika den största gräshoppsinvasionen på 70 år. Nu har en ny våg inletts, med upp till 20 gånger större svärmar av miljarder gräshoppor, hungrande efter de grödor som skjutit fart efter den senaste tidens regn.

Endast för prenumeranter

David Högfeldt

David Högfeldt är nyhetsreporter på Dagen.

Fler artiklar