05 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Frikyrkor krymper och muslimska trossamfund växer

Alla traditionella frikyrkor betjänar färre människor. När det gäller muslimska trossamfund och andra kristna kyrkor går pilarna i motsatt riktning, enligt ny statistik från SST som visar siffror för år 2018.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar