27 november 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna friskolerådet säger nej till skollottning

En ny statlig utredning föreslår bland annat kvotering och lottning för att få en mer likvärdig skola. Bo Nyberg från Kristna friskolerådet tycker att det slår olyckligt mot populära friskolor.

###

Det börjar blåsa upp till en ideologisk strid om den svenska skolan, efter att Björn Åstrand presenterat sin utredning "En mer likvärdig skola".

Förslaget som lades fram var att lottning och kvoter ska göra att det inte går att ställa sig i kö till en populär skola tidigt, något som påstås gynna främst de mer välbeställda familjerna.

Från friskolornas håll har kritiken mot utredningens förslag varit kraftig, och det gäller även från Kristna friskolerådet.

– Precis som alla andra friskolor är vi beroende av frihet, säger Bo Nyberg, ordförande på Kristna friskolerådet.

Han ser förslaget som ett försök att dra klockan tillbaka, där skolan ska bli mer strömlinjeformad och där skolan blir mer av ett redskap för samhällsstyrning från statens sida.

Själv har han filosofin att skolor bör byggas underifrån, utifrån ett engagemang, vilket ofta är fallet då en kristen skola startar.

Läs mer Etableringsstopp för nya kristna friskolor hindrar mångfalden

Kan hamna i kristen skola mot sin vilja

Exakt hur kvotering och lottning skulle slå mot de kristna friskolorna kan Bo Nyberg inte veta på förhand. Men han kan inte tänka sig att elever kan komma att sättas i konfessionella friskolor mot sin vilja. Och om syftet är att få ett mer blandat elevunderlag så tycker han att det är ett slag i luften när det gäller de kristna skolorna, som ofta samlar elever från olika samhällsgrupper.

Men Bo Nyberg befarar att utredningens förslag kommer att begränsa skolor som är populära.

Att friskolor föreslås få mindre skolpeng an kommunala tycker han också är olyckligt, inte minst för de kristna skolorna, liksom andra mindre friskolor, som ofta är små administrativa enheter.

– Men det finns en riktigt bra sak i den här utredningen, säger Bo Nyberg.

– Det är att alla ska få välja skola, inte som det är nu, där bara vissa medvetna föräldrar använder sig av det fria skolvalet. Om alla får välja så höjer man medvetenheten, det stöttar vi.

"Är ute efter vissa skolor"

I övrigt har Bo Nyberg mest negativt att säga, där han menar att det verkar finnas en politisk vilja att motarbeta friskolor över lag och de konfessionella friskolorna i synnerhet.

– Vi upplever att man är ute efter dem som vill driva skolor på ett icke-standardiserat sätt. Där är udden. Det är också ett slag mot den kristna skolans dna, att vi ser att människor är olika och att alla får passa in efter sin begåvning, säger Bo Nyberg.

– Det finns starka ideologer och politiker som vill ta tillbaka skolan som statens egendom, både administrativt och ideologiskt.

Läs mer Maria Nilsson (L): Ett etableringsstopp av konfessionella friskolor behövs

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar