Nyheter

Pingstledaren backar upp Hillsongs digitala nattvardsfirande

Daniel Alm backar upp Hillsong-församlingens nattvardsfirande online. Övriga frikyrkosamfund stänger inte heller dörren till nattvard hemma via nätet, som Svenska kyrkan gör. – Däremot behöver vi vaka över att firandet inte banaliseras, säger Daniel Alm.

Hillsongs olika campus firade nattvard via nätet under påskhelgen med tiotusentals besökare digitalt. Framför allt inom pingströrelsen gjorde andra församlingar likadant. Men också inom Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan och trosrörelsen förekommer nattvard online i coronapandemins spår.

Pingstkyrkan i Västerås, där Daniel Alm är föreståndare, är en av församlingarna som har firat Herrens måltid via webben. På skärtorsdagen anordnades "drive through" utanför Pingstkyrkan där den som ville kunde komma och hämta ett färdiginköpt engångskit där brödet ligger i locket och sedan vin finns i en bägare inunder. Kitet delades ut av människor i handskar för att inte sprida smitta.

– Jag har mött en väldig uppskattning efteråt. Jag har känt det lite som när Jesus välter månglarborden på palmsöndagen, i reaktion mot religiös korruption, och därefter dukar sitt eget bord. Det här blir som ett förlängt nattvardsbord dit man bjuds in och man inte behöver förtjäna – ett nådens bord, säger han.

– Men visst är det här en extraordinär situation och så kom påsken. Vi hade nog inte gjort så här om inte krisen hade varit.

Läs också Hillsong firade nattvard med tusentals personer online

Finns saker att reflektera över

Inom pingströrelsen har Daniel Alm haft uppe nattvardsfrågan i webbsamtal med samfundets pastorer och sin referensgrupp. Han håller med om att mycket går snabbt, och att det finns saker att reflektera teologiskt över även framöver, men tycker ändå att frågan har processats så gott det är möjligt.

I en ledare här i Dagen har Joel Halldorf väckt frågan om Hillsong har pingströrelsen bakom sig när församlingen firar nattvard online utan att veta vilka som deltar. Och om agerandet stämmer överens med en tidigare avrådan från att individualisera nattvarden som pingströrelsens teologiska nätverk har uttalat?

Läs också Joel Halldorf: Var Hillsongs nattvard trogen pingsttraditionen?

Stödjer tydligt Hillsong

Daniel Alm backar dock tydligt upp Hillsong-församlingen.

– Det är väldigt många församlingar inom Pingst som nu firar nattvard via nätet. Vi betonar gemensamheten, och vi gör detta tillsammans fastän vi är på distans.

– Jag tror inte att nattvarden individualiseras på det här sättet, men däremot behöver vi vaka över så att den inte banaliseras.

Vad menar du med banalisering?

– Han tog ett bröd och en bägare.... Jag skulle ändå rekommendera att man gör något högtidligt. Man tar inte vatten utan något av druvjuice eller liknande som hjälper en att minnas, och som stöder tanken på Jesu kropp och blod, det som är nattvarden.

– När man firar nattvard på det här sättet är det inte en kul grej, en happening. Det behöver man vara väldigt tydlig med. Måltiden är för troende och för församlingen. Men sedan får man överlämna åt var och en att fatta sitt beslut.

Svenska kyrkan avråder starkt

Svenska kyrkans biskopar har till skillnad från frikyrkorna avrått starkt från att fira Herrens måltid på distans via webben – och säger att det inte kan betraktas som en mässa att sitta framför datorn.

Daniel Alm är inte överraskad över Svenska kyrkans hållning, och säger att det här skiljer sig i både ämbetssyn och nattvardssyn. Hos pingst behöver det inte vara en vigd pastor som förrättar nattvarden, utan räcker med någon med förtroende.

Han förklarar vidare att pingströrelsen har en nattvardssyn som är både symbolisk och sakramental. Men det handlar då inte om en sakramental syn där brödet och vinet menas förvandlas till Kristi kropp och blod.

– För oss är det den helige Ande som är det verkliga sakramentet och som förmedlar gudsnärvaron i nuet, säger Daniel Alm.

Läs också Flera frikyrkosamfund: Vi är öppna för att fira nattvard digitalt

Fler artiklar för dig