Nyheter

Missbrukare lämnas utsatta i coronakrisen

En effekt av den minskade rörligheten i samband med coronapandemin är att tillgången till droger har minskat kraftigt. Allt fler missbrukare söker nu hjälp hos beroendevården, men många tvingas vända i dörren och står utan hjälp. – Vi har märkt ett ökat tryck på vårt behandlingshem de senaste månaderna, säger Hans Augustsson föreståndare på Josua Rehab utanför Västervik.

1 av 2

Den så kallade laro-mottagningen Prima Maria Beroende är en av de instanser i landet som har känt av det ökande trycket. Mottagningen skriver ut läkemedel som metadon, ett substitut till heroin, och här har remisserna ökat med omkring 50 procent sedan coronautbrottet, uppger överläkare och enhetschef Mikael Sandell.

– Samtidigt befinner vi oss i en situation där våra resurser är knappa. I nuläget kan vi tyvärr inte hantera hela det söktrycket, säger Mikael Sandell till TT.

Personer med beroende måste betraktas som extra sårbara under coronapandemin, enligt Socialstyrelsen. Nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar är vanligt i målgruppen. Heroin och mediciner som metadon påverkar dessutom andningen.

Ökat tryck på behandlingshem

Behandlingshemmet Josua Rehab utanför Västervik drivs sedan över 30 år av församlingen Josua i Gamleby. Där märker man också av det ökande behovet av beroendevård.

– Vi har just nu många inskrivna och många som kommer på studiebesök och vill komma på behandling. Det har helt klart varit ett ökat tryck de senaste månaderna, säger Hans Augustsson, föreståndare för Josua Rehab och som också grundade behandlingshemmet 1988.

Han konstaterar att det blir än mer uppenbart att kommunerna måste satsa mer på vuxna missbrukare.

– Där har kommunerna dragit ner väldigt mycket de senaste tio åren. Man satsar på öppenvård i stället för behandlingshem. Där behövs absolut en förändring där man satsar på den här gruppen: det måste till fler resurser, säger Hans Augustsson till Dagen.

Under åren med behandlingshem har det blivit klart för honom att just öppenvården inte är en hållbar väg framåt för personer med beroendeproblematik och han skulle gärna se en satsning på behandlingshem igen.

För Josua Rehabs del har det inneburit att allt färre personer kommer till behandlingshemmet med stöd från socialtjänsten. För att ändå kunna hjälpa så många som möjligt startades för några år möjligheten för privatpersoner att bli månadsgivare, något som har gett resultat.

– Vi var tvungna att hitta andra finansieringsmöjligheter och i och med våra enskilda gåvogivare som stöder kan vi ta emot personer ändå. Det är vårt sätt att möta resursbristen och för de mesta så kan vi ta emot i stort sett alla som hör av sig till oss och är motiverade.

– Även om vi nu under coronakrisen nästan har fullbelagt så kan vi fortfarande ta emot några till, säger han.

Läs mer Frida Park: Hur ska man isolera sig från corona om man inte har ett hem?

Kristenheten kan göra mer

Han tror att kristenheten kan göra mer än vad som redan görs i dag för att möta behoven med förhållandevis enkla medel.

– Lokalt kan man rikta sig mot den här gruppen av människor, som är stor, med olika typer av aktiviteter och verksamhet för att till att börja med fånga upp dem. Det är absolut ett område som skulle vara viktigt att få fart på. Det är både bibliskt och angeläget, inte minst nu i tider av coronapandemin, menar han.

Församlingen Josua består i dag av en stor del före detta missbrukare som fått sitt liv upprättat på behandlingshemmet och att prata om beroendeproblematik är varken tabubelagt eller konstigt där. Men synen på missbruk varierar från församling till församling och att leva med beroendeproblematik och vara kristen är till viss del stigmatiserat.

– Det finns stora behov inom kyrkan av olika typer av beroende. Många som kommer till oss för behandling har levt i kyrkan under många år. Ett viktigt sätt att bryta stigmatiseringen är att faktiskt prata om det: lyfta upp det i förkunnelse och undervisning och sträcka sig mot att fylla de behov som faktiskt finns.

Läs mer Filmaktuella Ben Affleck om sin kristna tro och sitt missbruk

---

Josua Rehab

  • Startades i Gamleby 1988 av Monica och Hans Augustsson. Hans är pastor, socionom och psykoterapeut.

    Efter några år i Gamleby flyttade verksamheten till närliggande Ankarsrum utanför Västervik där församlingen övertog Ankarsrums säteri.

    Behandlingshemmet drivs på kristen grund och har 15 platser.

    I Gamleby bedrivs arbete med utslussning och eftervård.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig