06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Coronapandemin slår hårt mot utvecklingsländer

FN varnar nu för att coronapandemin håller på att rasera åratal av positiv utveckling i världen. Särskilt drabbade blir fattiga länder. Biståndsorganisationen Diakonia säger att det kommer att behövas massiva krispaket. ”Nu är tid för givarländerna att leva upp till tidigare löften om att öka biståndet”, skriver de.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar