05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så har omställningen till digital kyrka varit under coronakrisen

Att inte kunna mötas fysiskt har varit det svåraste under vårens coronapandemi, tycker många av Sveriges frikyrkopastorer enligt Dagens Pastorspanel. Men mitt i sorgen över uteblivna gudstjänster och träffar finns också ljusglimtar. – Vi har sett att människor som i vanliga fall inte kommer till kyrkan har följt våra digitala gudstjänster, säger Hanna Sköld, pastor i Betania Norra Fågelås.

1 av 4
Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar