Nyheter

Portabelt kapell ska lösa begravningar i coronatid

Tolv pelare och ett skärmtak i trä fasthållna i marken av dunkar med vatten. Det är grunden i det nya portabla kapellet "Andrum” som utvalts till att få statligt stöd i coronakrisen. Nu kommer Lagunda församling kunna hålla begravningar på nytt. – Vi får mer utrymme och behöver inte begränsa vårt gudstjänstliv, säger kyrkoherde Carin Åblad Lundström.

1 av 2

Hur ska människor kunna komma till ett stilla rum när det i dagsläget är omöjligt? Frågan uppstod i Lagunda församling under coronakrisen. Lagunda församling tillhör Uppsala stift och ligger i Enköping kommun.

Församlingen har tio små medeltida kyrkor, varav endast en har toalett med möjlighet att tvätta händerna. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien, avstånd och riskgrupper omöjliggjorde därför begravningar, bröllop och gudstjänster.

– Det går inte ens att bära in kistan i kyrkorna för man kan inte gå på tillräckligt långt avstånd från varandra. Utifrån dessa förutsättningar började jag och en arkitekt samtala om hur man skulle kunna lösa det, säger kyrkoherden Carin Åblad Lundström.

Träkapell på vattendunkar

Nära en av församlingens kyrkogårdar finns en Apostlarundel. Tolv träd är planterade i en cirkel. Historiskt tillbaka brukade man samlas där för att få välsignelsen.

Inspirerade av detta började Carin Åblad Lundström tillsammans med Nyréns arkitektkontor och arkitekt Sofia Kanje spåna vidare på att skapa ett heligt rum som både är flyttbart och går att anpassa till antalet människor.

Resultatet blev tolv pelare i trä som håller upp en så kallad baldakin, som fungerar som ett tak över kapellet. Taket är delat i fyra stora delar och kan dras isär för att göra utrymmet större. I mitten av taket bildas då en öppning format som ett kors.

Fundamentet som får kapellet att stå upprätt är vattendunkar som finns att tillgå på de flesta kyrkogårdar.

För bara några dagar sedan fick Carin Åblad Lundström reda på att projektet beviljats stöd från staten genom Vinnovas "Innovationer i krisens spår”. Kapellet, som hittills bara varit ritningar och idéer, kommer därför utvecklas och tas fram i verklig storlek. En förebild är det ekumeniska klostret Taizé i Frankrike. Klostret är indelat i sektioner och kan öppnas och utökas efter behov.

Hur kändes det när ni fick beslutet?

– Som en skänk från ovan. Hela detta projekt har verkligen varit en Guds försyn, säger Carin Åblad Lundström och berättar att hon är glad över att projektet prioriteras eftersom det handlar om människors psykiska välmående i krisen. Inte minst när det gäller att få sörja de som har gått bort genom en värdig begravning.

Inspirera andra församlingar

Den 2 juli planerar församlingens första gudstjänst att hållas i kapellet ”Andrum”. Den uppbyggda prototypen kommer att placeras vid Fröslunda kyrka. Därefter kan alla typer av ceremonier utföras i kapellet. Det kommer också att kunna förflyttas. Förhoppningsvis kan andra församlingar också bygga kapell utifrån de ritningar som nu finns, menar Carin Åblad Lundström.

– Nu kommer vi få mer utrymme och behöver inte begränsa vårt gudstjänstliv. Vi har träffats digitalt på Zoom och i mindre skala, men inte kunnat ha gudstjänst i byggnaderna. Nu när vi får den här kommer vi kunna ha gudstjänster, begravningar, dop och vigslar. Vi fortsätter sedan hela sommaren och så långt in på hösten det går tills rekommendationerna ändras.

Fler artiklar för dig