11 april 2021

En tidning på kristen grund



Nyheter

Folkhälsomyndighetens råd tolkas helt olika

Skyddsutrustning för vårdpersonal är åter på agendan för samhällsdebatten. En undersökning som Dagen har gjort visar Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer för ansiktsskydd hos personal för att rädda liv på patienter och andra vårdtagare tolkas olika hos regioner och kommuner runt om i landet. Rekommendationer som i praktiken är en fråga på liv och död.

1 av 2
Endast för prenumeranter
Fler artiklar