19 september 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Filadelfia i Oslo öppnar för barndöpta att bli medlemmar

Dop är inte längre ett krav för den som vill bli medlem i Filadelfiakyrkan i Oslo. Men det baptistiska troendedopet predikas och praktiseras även fortsättningsvis i församlingen.

1 av 3

Endast för prenumeranter
Thomas Österberg

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar