Nyheter

Äldre har i vissa fall inte fått träffa läkare

En majoritet av de som avlidit i covid-19 är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på ett särskilt boende. En granskning från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar fall där äldre inte fått en individuell bedömning av läkare.

Vid 91 äldreboenden har granskningen påvisat brister som föranleder vidare granskning, enligt Ivos generaldirektör Sofia Wallström. Vid dessa boenden kommer man att gå vidare med journalgranskning.

– Det finns exempel på personer som inte fått en individuell bedömning av läkare, utan man har fått en generell bedömning. Man har gjort en generell bedömning som visat sig inte vara det som den här personen behöver, säger Sofia Wallström.

Det kan handla om att man inte gjort någon bedömning alls, man har inte fått kontakt med läkare eller så har det under någon fas av pandemin funnits instruktioner om att man inte gör individuella bedömningar och personer har då råkat illa ut.

40 kommuner har 70 procent av dödsfallen

Syftet med tillsynen har varit att undersöka om personer som bor på äldreboende får rätt vård under pågående pandemi och att det görs en individuell bedömning gällande vilken behandling som erbjuds.

Ivo konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden.

Granskningen initierades efter mediala uppgifter och egna iakttagelser från Ivo om bland annat äldre som inte fått tillgång till syrgas, vilket kan ges i samband med covid-19.

– Äldreomsorgen har stuckit ut i vår nationella riskbild under en längre tid, säger Sofia Wallström.

Nu ligger fokus framåt på att få koll på de mest allvarliga problemen och agera mot dem, samt att försöka agera proaktivt.

– Kan vi lyfta fram goda exempel vet vi att vi kan vara proaktiva, säger Sofia Wallström.

"Ingen av oss är överraskad"

Exempelvis kan det handla om att kunna se mönster, som kan vara en hjälp att kunna hantera en eventuell andra våg av virusspridning.

Socialminister Lena Hallengren säger att det är en gedigen genomgång som Ivo gjort, av landets samtliga äldreboenden.

– Jag tror ingen av oss är överraskad av att det funnits brister, säger Hallengren, och hänvisar till den omfattande granskningen.

Det finns samtidigt "verkligen anledning att gå till botten" med vad som hänt i de 40 kommuner där 70 procent av dödsfallen inträffat, enligt Hallengren. Bland annat bör man jämföra med hur arbetet sett ut i andra hårt virusdrabbade kommuner, som inte haft lika många dödsfall.

– Det är verkligen så att det är fortsatt intressant att följa myndighetens tillsyn, som inte är avslutad, säger Lena Hallengren.

Läs mer Sveriges kristna råd: Människor som vill leva har sorterats bort

Fler artiklar för dig