27 november 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Danmark vill göra det enklare att bli präst

Prästbrist orsaken till att den danska staten föreslår en reform som ska locka fler akademiker in i prästyrket.

###

Den danska staten vill ändra reglerna så att det ska bli lättare att utbilda sig till präst, enligt ett förslag från kyrkominister Joy Mogensen (S).
Förslaget innebär att den som redan studerat på universitetet och har en kandidatexamen ska kunna sadla om och läsa in den teologiska kunskap som krävs, rapporterar Kristeligt Dagblad. 

Bakgrunden till förslaget är svårigheter att hitta nya präster, särskilt i regioner med låg genomsnittlig förvärvsinkomst och svag befolkningsutveckling. Samtidigt väntas många präster pensioneras inom de närmsta åren.

Kyrkor i hela landet

"Sammanhållning och balans mellan landsbygd och stad är centrala mål för regeringen. En viktig aspekt av det målet är att säkerställa att det finns tillgång till kyrkor i hela landet, oavsett var man bor", säger Mogensen i ett uttalande på regeringens hemsida.

Lagförslag på remiss

Det kommer dock fortfarande ställas krav på en kandidatutbildning, samt prästutbildning och en efterutbildning på sammanlagt tre år.

Lagförslaget har skickats ut på remiss. Om det går igenom kommer de nya reglerna att börja gälla under nästa år och därefter i tio år.

TT och Jacob Zetterman

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter