17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrka ska kameraövervakas efter brandhot

“Vår ambition är att hålla kyrkan tillgänglig för allmänheten”

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar