Nyheter

Glädjegudstjänst när Equmeniakyrkans nya kyrkoledare välkomnades

Karin Wiborn och Joakim Hagerius avskildes i dag som biträdande kyrkoledare vid den gudstjänst som avslutade Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

Glädjen stod högt i tak när Equmeniakyrkan välkomnade sammanlagt tre nya kyrkoledare. – Jag önskar att ni ska kunna möta människor på de platser dit ni är sända vapenlösa med mycket kärlek och tillit. Älska och var inte rädda, men var inte naiva, sa avgående kyrkoledaren Sofia Camnerin.

Trots glest befolkade kyrkbänkar fick sången nästan taket att lyfta vid Equmeniakyrkans avskiljningsgudstjänst på söndagen. På grund av coronapandemin sändes gudstjänsten digitalt, och körsångare och musiker stod på smittsäkert avstånd från varandra. Det hindrade inte feststämningen att prägla gudstjänsten.

“En högtidsgudstjänst”, sa Klas Johansson, chef för lednings- och verksamhetsstöd, när han invigde gudstjänsten, och välkomnade församlingsbor och andra deltagare runt om i landet att vara med på den digitalt sända gudstjänsten från Immanuelskyrkan i Stockholm.

Missionär sändes ut

De två nya biträdande kyrkoledarna Karin Wiborn och Joakim Hagerius avskildes vid gudstjänsten, liksom regionala kyrkoledaren Johan Einarsson. Gunilla Eliasson sändes också på sitt nya uppdrag som missionär i Ecuador.

“Rejoice!” sjöng kören, och under gudstjänsten stämde trumpet, gitarr, trummor, orgel och piano in i lovsången och tacksägelsen över de nya medarbetarna.

Avgående kyrkoledaren Sofia Camnerin predikade med utgångspunkt från Apostlagärningarna 1:6–8 och talade om att Jesu lärjungar är satta att vittna till jordens yttersta gräns.

– Den helige Ande ska ge oss kraft. Helig ande manar, suckar och strömmar till oss över hela världen. Vi har tillgång till Andens kraft som verkar i oss. Men släpper vi taget så att Anden får verka? Vågar vi tro att Gud finns här? sa hon.

“Gå i kärlekens makt”

Jesus påminner oss om att inte bekymra oss så mycket, sa hon: han påminner oss om att ingenting är omöjligt för Gud. Samtidigt ska man inte vara naiv: det finns krafter som vill sätta gränser för Guds nåd, som vill sätta upp gränser för människovärdighet och sluka och förgöra Guds skapelse, sa hon. I talet riktade hon sig till de blivande kyrkoledarna – men lika mycket till alla Guds medarbetare.

– Jag önskar att ni ska gå i kärlekens makt, vara i kärlekens makt. Det är tjänande det handlar om, aldrig härskande. Jag önskar att ni utrustas med vishet, klarhet och urskiljning. Men också att ni i djupet får förtrösta på detta: att det är Gud som är Gud. Gud har lovat att det folk som vandrar i mörker får se ett stort ljus.

“Inga gränser för Guds nåd”

Sofia Camnerin tog också upp dagens situation med klimathot och pandemi.

– Det är nu tid att stå stilla, att vända om. Vi har inte längre råd att dela upp oss i “vi och dom”. Jesus har ett radikalt budskap: det finns inga gränser för Guds nåd, sa hon.

Gudstjänsten avslutades med bön och välsignelse och till sist sjöng församlingen “O store Gud” – fint filmat, där många församlingsmedlemmar runt om i landet deltog hemma med hjälp av hörlurar, dator, och inbyggd kamera. Den som såg gudstjänsten på nätet fick se små rutor med mängder av församlingsmedlemmar, gamla, unga, män och kvinnor – som alla, var och en hos sig, sjöng med i den gemensamma församlingssången.

Se hela avskiljningsgudstjänsten här:

---

Fakta: Väljs på fyra år

  • Kyrkoledarna i Equmeniakyrkan väljs på fyra år. De får sitta som längst i tre perioder. Equmeniakyrkan har också sju regionala kyrkoledare. Ledarna avskiljs vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens, som i år ägde rum digitalt 18-27 september och avslutades i dag söndag.

---

Fler artiklar för dig