20 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Svenska kyrkan kräver retroaktivt statsstöd av norska staten

“Vi protesterade och sa att det var orättfärdigt”

De senaste åren har det norska statsstödet till Svenska kyrkan i Norge minskat kraftigt. Nu har norska staten stämts för diskriminering – och Svenska kyrkan vill få ekonomisk ersättning i efterskott.

Tidigare räckte det att individer som flyttade till Norge var medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige för att norska staten skulle betala statsstöd till trossamfundet.

Men 2015 beslutade norska kulturdepartementet att reglerna skulle skärpas och sedan 2016 har det ställts krav på att Svenska kyrkan, liksom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Isländska kyrkan, ska inhämta aktivt samtycke från sina medlemmar för att individerna ska få räknas som statsstödsgrundande.

För Svenska kyrkans vidkommande innebär det att 22 000 medlemmar “försvann” över en natt.

– Vi protesterade och sa att det var orättfärdigt, säger kyrkoherde Per Anders Sandgren för Dagen och berättar att de hade fyra månader på sig att samla in bekräftelser från medlemmarna innan de nya reglerna började gälla.

– Vi började skicka brev till 22 000 personer och hann få 5 000 underskrifter.

Haltande jämförelse med Katolska kyrkan

I slutet av 2014 uppdagades det att Katolska kyrkan i Norge, i strid mot lagen och utan att informera de berörda, hade tagit upp ett stort antal icke-katoliker i sitt medlemsregister genom att söka efter katolsk-klingande namn i telefonkataloger.

Kyrkan dömdes senare att betala tillbaka tiotals miljoner kronor som hade utbetalats i statsbidrag.

Advokat Anders Blakstvedt, som företrädde norska staten då och som även gör det denna gång, jämför enligt Vårt Land situationen för de nordiska folkkyrkorna med Katolska kyrkan och menar att trossamfunden måste behandlas lika.

Enligt Per Anders Sandgren är det inte så enkelt. Han hävdar att jämförelsen haltar betänkligt eftersom individerna som tidigare var registrerade som medlemmar i exempelvis Svenska kyrkan de facto var medlemmar, även om de inte hade bekräftat det i Norge.


“Sivilombudsmannen bad oss att stämma staten”

Kyrkoherden i Svenska kyrkan i Oslo poängterar också att norska Sivilombudsmannen, som i likhet med svenska Justitieombudsmannen ska kontrollera att offentliga myndigheter inte agerar felaktigt mot enskilda medborgare, gav de nordiska folkkyrkorna rätt redan 2018. Enligt Sivilombudsmannen diskrimineras nämligen de nordiska folkkyrkorna i förhållande till Norska kyrkan som inte har samma krav på medlemskap för statsbidrag.

Men Barne- og familiedepartementet har hittills vägrat att acceptera utslaget.

– Sivilombudsmannen är van att myndigheterna följer besluten och i det här fallet har Sivilombudsmannen blivit lätt indignerad, säger Per Anders Sandgren.

Han berättar vidare att stämningen mot staten är ett resultat av att Sivilombudsmannen uppmanade trossamfunden att inleda en juridisk process.

– Sivilombudsmannen bad oss att stämma staten och ingen av oss hade gått vidare utan att Sivilombudsmannen hade uppmanat oss att göra det.

“Alla har dragit ned och sparat”

Det är samtidigt uppenbart att konflikten framför allt handlar om principen. I stämningsansökan nämns inte några ekonomiska belopp och Per Anders Sandgren bekräftar att det ekonomiska är underordnat. Han säger också att systemet med statsstöd till trossamfund i Norge i grund och botten är oerhört generöst.

I dag har Svenska kyrkan lyckats få tillbaka 14 000 av sina ursprungliga 22 000 medlemmar. Per Anders Sandgren berättar att det är ett tidskrävande arbete att kontakta de gamla medlemmarna.

– Men när vi väl får tag på dem säger 95 procent ja.

Det är ändå många som ni inte har fått svar från och statsbidraget till er måste ha minskat markant. Hur har det påverkat er?

– Alla har dragit ned och sparat. Man får rätta mun efter matsäck. Men vi kör enligt nya modellen och vi klarar oss.


Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar