Nyheter

Fler sa nej till dödshjälp när de fick fördjupad kunskap

Ny studie bland amerikaner visar att många ändrade sig om dödshjälp till demenspatienter.

Opinionsundersökningar runt om i världen brukar visa på ett starkt stöd för dödshjälp. Men en ny studie visar att när deltagarna presenterades för etiska utmaningar som att patienter ändrar sig eller inte förstår vad som händer, ändrade sig många.

Studien har publicerats i facktidskriften The American Journal of Geriatric Psychiatry, rapporterar katolska organisationen Respekt. Deltagarna fick i första steget en beskrivning av demenspatienternas liv, och fick svara på frågan om dödshjälp borde tillåtas för dem som begärt detta i förväg. De demenspatienter man beskrev hade drabbats av autonomiförlust, och kunde inte längre känna igen sina anhöriga. Många av deltagarna sa då ja (54 procent).


Sex scenarier

I nästa steg fick deltagarna veta mer om de etiska och praktiska utmaningar som ett genomförande av dödshjälpen kunde innebära, och presenterades för sex olika scenarier:

– Demenspatienten känner igen några anhöriga, men inte alla.

– Trots att patienten lämnat instruktioner för att avsluta livet vid behov säger hon nu att hon inte vill dö.

– Patienten visar inget lidande.

– Patienten förstår inte vad som händer vid dödshjälp.

– Innan dödshjälp ges får patienten bedövning utan att förstå det.

– När den dödliga injektionen ges verkar patienten göra motstånd.

Inte alltid genomtänkt

Av dem som tidigare förespråkade dödshjälp började nu 35 procent tvivla eller sa nej till dödshjälp. Artikelförfattarna pekar på att opinionsundersökningar om dödshjälp inte alltid visar på tillräckligt genomtänkta åsikter. “Framtida opinionsundersökningar borde säkerställa att deltagarna i tillräckligt hög grad medvetandegörs om den komplexitet som finns när det gäller dödshjälp”, skriver de.


---

Fakta: 1 711 svarade

---

Fler artiklar för dig