04 december 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Olof Edsinger: Europa är en kontinent som behöver återevangeliseras

Digitalt möte ska diskutera strategier för europeisk evangelisation

2010 antogs Lausannerörelsens överenskommelse om världsevangelisation. Tio år senare samlas Lausannerörelsen igen för att diskutera evangelisation i Europa.
– Europa är en kontinent som behöver återevangeliseras, säger Olof Edsinger, generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen (SEA).

Lausannerörelsen föddes ur deklarationen för mission och evangelisation som undertecknades av kristna ledare vid en kongress i Lausanne 1974. 2010 antog rörelsen sin senaste överenskommelse om världsevangelisation i Kapstaden.

Tanken var att en ny konferens skulle arrangeras 2020 med fokus på europeisk evangelisation, men när pandemin skjuter upp den till nästa år får deltagarna nu nöja sig med en förrätt: en digital mötesplats. Under rubriken “Engage” är konferensdeltagarna inbjudna till en kväll för seminarier och diskussion på lördag.

– Vi vill uppmärksamma jubileet av Kapstaden-deklarationen och samla alla som är anmälda till den europeiska konferensen för att skapa en plats för möten och diskussion, säger Olof Edsinger, som är generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen och sitter med i Lausannerörelsens planeringsgrupp.

Fokus på Europa

Huvudtalare på lördag är Chris Wright, som ledde arbetet med att skriva Kapstaden-deklarationen. Andra röster från Lausannerörelsen kommer också att höras. Dessutom kommer digitala samtalsrum att tillåta mötesdeltagare att diskutera frågor med varandra via Zoom.

Konferensen är särskilt inriktad på Europa, som betraktas av rörelsen som en angelägen region efter år av sekularisering.

– Europa är en kontinent som behöver återevangeliseras. Vi är inte längre en kristen kontinent i den meningen som man kanske har tänkt på det tidigare, säger Olof Edsinger.

I dagsläget är det ofta migrantförsamlingar som står för tillväxten av kristna församlingar i Europa.

– Det är av de mest dynamiska delarna av europeisk kristenhet, så vi har sagt att vi vill ha ett ganska tydligt inslag från den gruppen i konferensen, säger han.

Digital variant

Efter över ett halvår av konferensrestriktioner har de flesta vant sig vid digitala varianter och Olof Edsinger hoppas på ett gott utbyte mellan deltagarna.

– Det känns väldigt roligt att få bygga relationer, särskilt när vi ofta kan vara lite isolerade från varandra. Nätverkande och relationsbyggande är en viktig del av Lausanne-tänket och det kommer att märkas på lördag också, säger han.

---

Fakta: Lausannerörelsen

  • 1974 arrangerades en kongress i Lausanne, där ett dokument om mission och evangelisation undertecknades av ledare för kristna organisationer och samfund.
  • 2020 var det tänkt att en konferens med fokus på Europa skulle anordnas i Wisla i Polen, men den har nu skjutits upp till november 2021.
  • Svenska evangeliska alliansen (SEA) är den svenska kontaktorganisationen för Lausanne-rörelsen.

---

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är reporter på Dagen.

Fler artiklar