06 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Brist på religionsfrihet påverkar svenskt biståndsarbete

Demokrati och religionsfrihet går hand i hand. Det menar Svenska missionsrådet, som genomfört en undersökning bland sina samarbetsorganisationer ute i världen.

Religionsfriheten i världen blir allt mer trängd. Så även det demokratiska utrymmet. Två fenomen som faktiskt hänger ihop.

Det menar Svenska missionsrådet (SMR), en paraplyorganisation som samlar cirka 30 kristna biståndsorganisationer, i den nya rapporten “Claiming space for faith”.

– Det finns aktörer som kartlägger hur det demokratiska utrymmet krymper, andra följer trender kring den minskade respekten för religionsfrihet. Men det är inte riktigt någon som gör kopplingen mellan de båda fenomenen, menar Sanna Svensson från SMR, som varit med och tagit fram rapporten.

Hon menar att det här är ett perspektiv som borde komma fram tydligare, inte minst för att på så sätt kunna få med ett helhetsperspektiv i bistånds- och utvecklingsfrågor.

Rättigheter som ett smörgåsbord

Sanna Svensson berättar att det finns en trend att allt fler länder som jobbar med mänskliga rättigheter ofta har en “bufféansats”, det vill säga man plockar ut sina favoritfrågor och fokuserar bara på dem. När det gäller religionsfrihet är det något som USA exempelvis drivit hårt i sin utrikespolitik under senare år, medan de inte är lika noga med att lyfta fram andra mänskliga rättigheter.

Men Sanna Svensson menar att det inte går att se mänskliga rättigheter som ett smörgåsbord där det bara går att plocka ut godbitarna man själv tycker smakar bäst.

– Vi menar att mänskliga rättigheter är odelbara och samverkande. Man kan inte bara plocka ut sina favoriträttigheter utan de gäller alla överallt, säger hon.

Religionsfrihet viktigt

Därför går det inte heller att bortse från vikten av religionsfrihet, vare sig man vill det eller inte hänger det ihop med så mycket annat, inte minst de övriga frågor som Sveriges fokuserar på.

– Huvudlinjen i den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken är demokrati och jämställdhet och det är väl motiverat, säger Sanna Svensson.

Hon vill att även religionsfrihet ska få ta plats i den gemenskapen, då denna rättighet direkt hänger samman med just demokrati och jämställdhet.

Frågat partners

I rapporten som SMR nyligen kommit med har de vänt sig till 29 samarbetspartners runtom i världen. Många av organisationerna vittnar om en utsatt situation och hur arbetet bromsas upp av antingen regering eller andra aktörer.

Ofta handlar det om att man som religiös minoritet på olika sätt diskrimineras. Ett exempel som tas upp i rapporten är en organisation i Nepal som inte fick använda ordet kristen i sitt namn för att bli registrerade och kunna samarbeta med staten, misstankarna var stora att de ville omvända folk till kristendom.

När en kvinna i ett läsprojekt uttryckte glädje över att kunna läsa Bibeln fick de också problem, trots att kvinnan själv var kristen blev myndigheterna oroliga och började ifrågasätta verksamheten.

– När regeringen uppfattar något som hotfullt sätter de press på oss, förklarar Madhu Thapa från organisationen UMN.

En ganska talande bild från rapporten är också hur polisen övervakar en baptistisk dopceremoni i en sjö i Sydostasien.

Den 11 september kommer ett live-sänt seminarium att hållas där SMR:s nya rapport diskuteras. Medverkar gör representanter för UD, Sida och flera riksdagspartier.

---

Fakta: SMR:s nya rapport

  • Svenska missionsrådet (SMR) har precis släppt rapporten “Claiming space for faith”, som är skriven på engelska.
  • De har frågat 29 samarbetspartners i 51 länder hur de ser på sin situation.
  • Av svaren att döma är det tydligt att där demokratin krymper blir också religionsfriheten inskränkt.
  • SMR samlar stora delar av de kristna biståndsorganisationerna och hoppas att rapporten ska kunna vara till hjälp i deras arbete.

---

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter