Nyheter

EFK:s medarbetarförbund ska ge stöd i konflikter

Fredrik Lignell föreslås till ny medarbetarstödjare

Bön och lovsång. Bild tagen så ryggar syns bakifrån. Evangeliska frikyrkans medarbetardagar i Ryttargårdskyrkan, Linköping, 2018.
Evangeliska frikyrkans medarbetarförbund vill smalna av sitt uppdrag till att stötta pastorer och andra församlingsanställda i deras roll som ledare. Bland annat hjälpa dem att komma vidare när någon hamnar i konflikt med sin församling.

Tisdag och onsdag den här veckan anordnas EFK:s årliga medarbetardagar digitalt, med bibelundervisning av bland andra pastorerna Urban Ringbäck och Tomas Sjödin från Smyrnakyrkan i Göteborg (pingst). De ska tala inför Evangeliska frikyrkans ledare om vad det innebär att “vara församling i en tid som denna” – vilket ingår i dagarnas övergripande tema, “För en tid som denna”.

Årets medarbetardagar blir också ett tillfälle då EFK:s medarbetarförbund kan komma slå in på en delvis ny väg. Förbundets styrelse föreslår årsmötet att man inte längre ska fungera som en mötesplats för ledare inom EFK genom att anordna den här typen av konferenser. Vidare inte heller fokusera på utbildning och fortbildning av de cirka 200 pastorer, barn- och ungdomsledare och andra församlingsanställda som är medlemmar.

Vill stötta i tjänsten

– Vi tror att vi ska rikta om oss till att mer företräda och stötta medarbetarna i deras tjänst i stället för att anordna mötesplatser och utbildningar, säger Anton Johnsson, avgående ordförande för medarbetarförbundet.

Styrelsen menar att Evangeliska frikyrkan som samfund kan vara mer lämpat att anordna medarbetarkonferensen, och att exempelvis Akademi för ledarskap- och teologi, ALT, och folkhögskolor kan vara bättre på fortbildning av pastorer.

Porträtt: Anton Johnsson, Frizonfestivalen.

Två medarbetarstödjare

Konkret vill medarbetarförbundets styrelse, om den nya inriktningen beslutas, i nuläget ta steget att utse två “medarbetarstödjare” – en man och en kvinna – med uppgiften att ge stöd till anställda som hamnar i konflikt med sin församling. En funktion som inte finns i dag.

Uppgiften ska alltså varken vara att driva arbetsrättsliga frågor eller att fungera som medlare i en process, utan just att vara ett stöd för medarbetaren i hur han eller hon ska hantera sitt eget inre liv – och kunna arbeta vidare som pastor i framtiden. Detta antingen det är i den aktuella församlingen eller någon annanstans.

Medarbetarförbundets styrelse tror att man som separat organisation från samfundet kan spela en roll här, men vill inte ersätta den personalvård som finns, även om det kan överlappa ibland.

Konflikter inte ovanliga

Enligt Anton Johnsson är det inte ovanligt med konflikter i en verksamhet där man lägger ner sin själ och sitt hjärta – med alltifrån att pastorn projiceras som problemet för en församlings kräftgång till att det också finns fall där pastorn har varit bufflig.

– Vi tänker oss någon sorts moraliskt stöd för pastorn, ett par extra öron som hör i samtalet, och som kan ge andlig vägledning och stöd efteråt. Hjälpa till att bolla de teologiska frågorna och resonera om de inre konflikterna och om det river inombords: Vad behöver jag hjälp att hela – och vad är mitt ansvar, säger Anton Johnsson.

De arbetsrättsliga frågorna hänvisar man till fackförbundet Vision ekumeniska.

Fredrik Lignell på förslag

Ett konkret namnförslag som manlig medarbetarstödjare finns redan. Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping och författare till en ny bok om maktmänniskan i församlingen. Han har ställt sig positiv till att fungera som en sådan resurs.

Även andra företrädare ska enligt förslaget kunna utses tillfälligt om det geografiska avståndet är långt.

Porträtt: Pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, EFK.

På sikt är förhoppningen att medarbetarförbundet också ska kunna stötta mer proaktivt genom att opinionsbilda och ge förslag om hur medarbetares situation ska kunna bli bättre.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig