03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

EU vill bekämpa extremism genom att utbilda imamer

Europeiska rådets Charles Michel: Ett sätt att motverka våldsideologier och hat.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar