03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Gravfriden störs när Kiruna kyrka flyttas

Undantag görs för kolumbarium med 3 000 gravplatser och en minneslund

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar