Inrikes

“Det går att ha begravning med åtta personer”

Biskop Åsa Nyström i Luleå stift sätter sitt hopp till digitala lösningar inför advent- och luciafirandet. Även för begravningar bli det ett alternativ när bara åtta personer får ta plats i kyrkorummet.

Stockholm — Beskedet om ytterligare restriktioner för sammankomster kommer i hög grad att påverka Svenska kyrkan; december är en minst sagt intensiv månad.

Måndagens regeringsförslag om max åtta personer kom mitt under det pågående kyrkomötet, där biskopar och förtroendevalda i dagarna diskuterar kyrkans framtid.

På kvällen diskuterade biskoparna den uppkomna situationen under ett digitalt möte.

Be i ensamhet

Även om de strängare restriktionerna bara gäller i fyra veckor från den 24 november påverkas gudstjänster under alla fyra adventhelger och luciahelgen.

- Nu handlar det i första hand om ett kreativt tänkande om hur gudstjänster kan sändas digitalt, säger Åsa Nyström som kort lämnade biskopsmötet för en intervju med TT.

- Kyrkorummet kommer fortfarande att vara öppet för enskild andakt. Det ju bygdens kyrkor och dit kan man komma in och be sin egen bön. Men vi kan inte bjuda in till gudstjänst när gränsen är åtta personer.

Vad händer med dop, vigslar, begravningar?

- Den möjligheten finns fortfarande. Vid vigsel och dop är det få som behöver vara närvarande för att det ska kunna ske.

- Svårare är det kring begravningar där ju fler vill samlas kring den man sörjer. Men även där gäller ju för Svenska kyrkans del att begränsningen är åtta personer som kan närvara fysiskt. Fast vi har även utvecklat digitala sändningar från begravningar, säger Åsa Nyström.

- Vissa kommer nog att vilja skjuta upp begravningar en tid för att se om smittan lättar. Det får vi samtala om med de som berörs.

Folk mår sämre

Har ni biskopar diskuterat beskedet utifrån religionsfrihet?

- Vi ser ju att vi fortsatt kan be och mötas på andra sätt, så vi har inte talat om det ur den aspekten.

Vad är den svåraste frågeställningen för kyrkan i detta?

- Det finns flera svåra problem. Ett handlar om att den psykiska ohälsan ökar drastiskt och vi vill finnas där för att bryta ensamhet och stöda dem som är mest utsatta. Och nu behöver vi vara ännu mer kreativa och hitta vägar för det, svarar Åsa Nyström.

De judiska församlingarna och moskéerna tar enskilda beslut om hur verksamheten kan anpassas till de nya reglerna, skriver Dagens Nyheter.

Judiska församlingen i Stockholm ställer tills vidare in sina gudstjänster. En talesperson för Uppsala moské påpekar att det mesta redan är inställt i moskén.

Fler artiklar för dig