01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkorna vill ha svar om nattvardsfirande

Mötte Folkhälsomyndigheten i digitalt möte inför stora kyrkhelger

Kan det vara tillåtet att stå upp under exempelvis psalmsång och välsignelsen? Och hur ska nattvarden firas i coronatider? Det var några av frågorna som kyrkorna ställde när de samtalade med Folkhälsomyndigheten.

Första söndagen i advent brukar kyrkor runt om i landet fyllas av besökare – även av sådana som inte regelbundet går dit. Detsamma gäller julnattsmässor och nyårsnattens gudstjänster. Planeringen för hur samlingarna ska genomföras pågår på många platser, men enligt Sveriges kristna råd (SKR) är osäkerheten stor.

På måndagsförmiddagen framförde SKR, tillsammans med judiska och muslimska företrädare, sina åsikter vid ett digitalt möte med Folkhälsomyndigheten.

Alla organisationer fick fem minuter var och SKR valde att fokusera på tre punkter: rekommendationer gällande fysiska gudstjänster, lokala bestämmelser kring lokaler, samt gudstjänstfirande.

Går det att öppna fönster?

Rent konkret ville SKR veta om Folkhälsomyndigheten anser att det går att fira fysisk gudstjänst inomhus under förutsättning att restriktioner och råd följs.

– Det jag framför allt tog med mig är att det ofta inte är arrangemanget i sig som är det viktiga utan sättet som det genomförs på, säger Mikael Stjernberg, press- och kommunikationsansvarig på SKR, till Dagen.

– Hur stor är lokalen? Är ventilationen på max? Går det att öppna fönster? Är det rent på toaletter? Går det att säkerställa att det inte bildas folksamlingar utanför?

SKR efterfrågade även större samstämmighet i polisens tillämpning av tillståndsgivningen.

Jämför med andra länders förordningar

Dessutom tog SKR upp problematiken med nattvardsfirandet i några ortodoxa sammanhang där brödet och vinet ofta delas ut med gemensam sked. Enligt SKR har det uppstått oenighet mellan de som kräver en anpassning av nattvardsfirandet på grund av coronapandemin och de som är motståndare till en förändring – inte sällan med motiveringen att Kristi kropp och blod, “odödlighetens medicin”, inte kan bära en smitta.

En av SKR:s representanter, Misha Jaksic som företräder den ortodoxa kyrkofamiljen, berättade för Folkhälsomyndigheten att ortodoxa kyrkobesökare ofta jämför med andra länders förordningar.

Efter att Folkhälsomyndigheten har samlat in och analyserat åsikterna från de religiösa samfunden – samt från andra delar av det civila samhället – ska myndigheten överlämna sina rekommendationer till regeringen. Detta sker den 1 december. Därefter är det upp till politikerna att fatta beslut.

Att något skulle bli klart till första söndagen i advent, som i år infaller den 29 november, är därmed uteslutet.

– Tyvärr kommer vi inte att få några nya rekommendationer som ger oss tydliga råd, säger Mikael Stjernberg.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter