04 december 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Ministern till kyrkorna: Undvik även möten i hemmen

Kyrkornas sociala arbete fortsatt möjligt, meddelar regeringen.

Kulturminister Amanda Lind uppmanar kyrkorna att undvika även mindre grupper och möten i hemmen – fast de inte omfattas av ordningslagen.

Det är i ett mejlsvar till Världen idag som Amanda Lind (MP), ansvarig för arbetet kring trossamfunden i regeringen, svarar på frågor angående kyrkornas bönegrupper som samlas i hemmen. Vad gäller för dem?

I sitt svar om kyrkornas husgrupper uppger ministern att budskapet från regeringen efter den nya gränsen på åtta personer är att vi nu ska “minimera alla våra sociala kontakter under en begränsad tid” för att bromsa smittspridningen av coronaviruset så mycket det är möjligt.

“Det gäller även saker som inte omfattas av ordningslagen, såsom möten i hemmet”, skriver kulturminister Amanda Lind till Världen idag.

Socialt arbete prioriteras

Kulturministern berömmer kyrkornas omställning till digitala gudstjänster och bibelgrupper. Hon framhåller också att diakonalt arbete och stöd till utsatta grupper inte omfattas av något förbud.

“Under hela krisen har en viktig prioritering varit att barn- och ungdomsaktiviteter såväl som socialt arbete ska kunna fortgå”, skriver ministern. Hon fortsätter: “Kyrkorna hindras alltså inte att utföra sitt arbete för utsatta, men har precis som alla andra ett stort ansvar att minska alla icke nödvändiga sociala möten”, förklarar Amanda Lind till Världen idag.


Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar